Sezer: AB'ye tam üyelik tek amaç olmamalı

Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin Helsinki Zirvesi'yle yeni bir aşamaya girdiğini belirten Cumhurbaşkanı Sezer, 'AB'ye tam üyelik tek amaç olmamalıdır' dedi.

Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin Helsinki Zirvesi'yle yeni bir aşamaya girdiğini belirten Cumhurbaşkanı Sezer, şunları söyledi: "AB adaylığı ve üyeliği, Türkiye'nin çağdaş değerleri paylaşma yönündeki çabalarına güç ve hız katacaktır. AB'ye tam üyelik ereğine ulaşabilmemiz, kuşkusuz yoğun ve etkin bir çalışmayı gerektirmektedir. Bu çalışmalarda sağlanacak başarıya bağlı olarak tam üyelik ereğimiz zaman yönünden yakınlaşacaktır. Toplumumuzun her kesiminin bu konuda bilinçlenmesi ve çalışmalara katkıda bulunması zorunludur." AB'nin, yeni süreçte Türkiye'ye, yakın bir mercekten ve tüm ayrıntılar üzerinde durarak baktığını belirten Sezer, "Bunun, adaylık
sürecinin doğal bir sonucu olarak karşılanması ve Türkiye yönünden de kabul
edilmesi kaçınılmazdır" dedi. "AB'ye tam üye olmak, bizim için tek amaç olmamalıdır" diyen Sezer, "Türkiye, değişen dünya koşullarında ve Avrupa Birliği tarihinin en kapsamlı genişleme dalgasına doğru ilerlemekte olduğu bu dönemde, başta hukuk olmak üzere, her alanda katılım sürecinin gerektirdiği atılımları gerçekleştirmek durumundadır" şeklinde konuştu. Sezer, AB'nin
kazanımlarının benimsenebilmesi için kararlılık yitirilmeden Ulusal Program'da
öngörülen ekonomik, yönetsel ve hukuksal alanlardaki değişikliklerin hızla gerçekleştirilmesi gerektiğini bildirdi. AB adayı Türkiye'nin Avrupa'daki gelişmeleri yakından izlemek zorunda olduğunu bildiren Sezer, Türkiye'nin önde gelen ülkeler arasına girebilmesi için, "devlet yapısı ve kurumlarıyla, çağın gereklerine yanıt verecek bir dönüşümü zaman yitirmeden gerçekleştirmek zorunda olduğunu" da vurguladı.