Sezer: Adalet için savunma şart

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, demokratik haklar içinde vazgeçilmez olan savunma hakkının, adaletin sağlanmasının öncelikli koşulu olduğunu söyledi.

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, demokratik haklar içinde vazgeçilmez olan savunma hakkının, adaletin sağlanmasının öncelikli koşulu olduğunu söyledi. Sezer, 'Avukatlar Günü' dolayısıyla dün yayımladığı mesajda, hukuk devleti ilkesinin, çağdaş demokratik rejimlerin temel niteliklerinden biri olduğunu belirtti.
Hukuk devletinin, yurttaşların hukuksal güvenlik içinde bulunduğu, devletin eylem ve işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı olduğu bir sistemi anlattığını vurgulayan Sezer, "Anayasa'nın üstünlüğü ve bağlayıcılığı, devleti oluşturan organların uymak zorunda oldukları ilkeleri ve hukuk kurallarını ortaya koymaktadır" dedi. Hukuk devletinin, çağdaş uygarlığın ulaştığı en önemli aşama olduğuna işaret eden Sezer, şöyle devam etti:
Bağımsız yargı
"Yurttaşların devlete güven duymaları ve kendi kişiliklerini korkusuzca geliştirebilmeleri, bireylere hukuk güvenliğinin sağlandığı, herkesin hak arama özgürlüğünden yararlandığı, yargı organlarının bağımsız olduğu demokratik bir hukuk devleti içinde olanaklıdır.
Anayasa'ya göre herkes hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkına sahiptir. Demokratik haklar içinde vazgeçilmez olan savunma hakkı, adaletin sağlanmasının öncelikli koşuludur. Yargı sisteminin içinde bulunduğu sorunlar da bir an önce çözülmelidir."