Sezer: Anlayış yeniden yorumlanmalı

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 'günümüzde vakıf anlayışının yeniden yorumlanması ve çağın getirdiği...

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 'günümüzde vakıf anlayışının yeniden yorumlanması ve çağın getirdiği değişiklikler gözetilerek yeniden ele alınmasının bir zorunluluk olduğunu' söyledi. Sezer, Vakıf Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, vakıfların, sivil toplum olgusunu başarıyla yaşama geçiren yapılanma olduğunu, sosyal alanda yardımlaşma ilkesiyle katılımcı demokrasi anlayışının gelişmesine katkıda bulunduğunu vurguladı.
Günümüzde tüm dünyada pek çok kurumun yeniden yapılandığını, işlev ve hizmet anlayışının değiştiğini hatırlatan Sezer, mesajında şunları dile getirdi:
"Türkiye, bu gelişmelerin dışında kalmamalı. Bunlara koşut olarak, vakıf anlayışının da yeniden yorumlanması ve çağın getirdiği değişiklikler gözetilerek yeniden ele alınması günümüzde bir zorunluluktur. Vakıfların kuruluş ilkelerinden sapmadan, gerçek amaçları doğrultusunda hizmet vermelerine özen göstermeleri gerekir. Kamu kaynaklarının aktarılarak amacı dışında kullanılmalarının önlenmesi, vakıfların toplumsal yaşamımızda sürekli ve etkin kılınmasına katkıda bulunacaktır."