Sezer CMK'yı onayladı

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Avrupa Birliği (AB) zirvesine yetiştirilmesi için hızlı bir yasama çalışması sonunda TBMM Genel Kurulu'nda 4 Aralık 2004 tarihinde kabul edilen Ceza Muhakemesi Kanunu'nu (CMK) dün onayladı.

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Avrupa Birliği (AB) zirvesine yetiştirilmesi için hızlı bir yasama çalışması sonunda TBMM Genel Kurulu'nda 4 Aralık 2004 tarihinde kabul edilen Ceza Muhakemesi Kanunu'nu (CMK) dün onayladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Sezer'in, CMUK'un yerini alacak 335 maddelik CMK'yı onaylayarak, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdiği bildirildi. CMK'ya göre, 'devlet sırrı'nın ne olduğu açıklığa kavuşturuldu. Böylece, 'açıklanması, devletin dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli güvenliğine zarar verebilecek, anayasal düzeni ve dış ilişkilerinde tehlike yaratabilecek nitelikteki' bilgiler dışında kalanlar 'devlet sırrı' kavramı dolayısıyla mahkemelerden gizlenemeyecek. Cumhurbaşkanı kendi takdiriyle tanıklık yapabilecek, kadın şüpheli ya da sanık, 'istemi halinde ve olanaklar elverdiği takdirde' kadın hekim tarafından muayene edilecek. Soruşturmada suç işlendiğine ilişkin güçlü şüphe nedenleri varsa şüpheli veya sanığın telefonu üç ay süreyle dinlenebilecek. Bu süre, en çok iki kez uzatılabilecek.