Sezer de beğendi

Hükümet mesaide
Müzakerelere başlanacağı umudu artan Bakanlar Kurulu, 17 Aralık ve sonrası için acil işlerin takvimini çıkarıyor. Cumhurbaşkanı Sezer, "Tavsiye yerinde, bekliyorduk. Ama, raporda olumsuz kimi saptamalar da var" dedi.
Haber: NAZİF İFLAZOĞLU / Arşivi

ANKARA - AKP hükümeti, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında hafta başında toplanacak Bakanlar Kurulu toplantısında yeni dönem AB stratejisini belirleyecek. Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün reformların uygulanmasının önemine dikkat çekmesi, alınması zorunlu önlemlerin değerlendirilmesi hedefleniyor.
Bakanlar Kurulu'nda ağırlıklı olarak AB süreci ve İlerleme Raporu ayrıntılı bir şekilde değerlendirilecek. Raporda kaydedilen noktaların tarihsel önemine dikkat çekecek olan Başbakan Erdoğan, eksik noktalara değinecek, bakanlardan da rapor ve Türkiye'nin geldiği aşamaya ilişkin görüşlerini açıklamalarını isteyecek. Erdoğan'ın kabinesindeki bakanlara, "Elde edilen başarıyı küçümsemeyelim, ama abartmayalım. Henüz yolun başındayız. 17 Aralık'a kadar geçecek olan süre çok önemli. Sonrasını da unutmadan bu süreci iyi yönetelim" mesajını vermesi bekleniyor.
Bakanlar Kurulu'ndaki bu müzakerelerin ardından, Başbakanlığa sunulan ve bakanlıklarda hazırlıkları sürdürülen AB'ye uyumla ilgili yasa taslaklarının 'yasalaşma takvimi' netleştirilecek. Halen TBMM gündeminde yer alan Dernekler Yasası, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası ve Ceza İnfaz Yasası tasarılarının yanı sıra, henüz Meclis'e sevk edilmeyen, İlerleme Raporu'nda da vurgulanan cemaat vakıflarının mülk edinme ve denetimlerinin de düzenlendiği Vakıflar Yasası ve Adli Kolluk Yasası'nın hangi programa göre yasalaştırılacağı kararlaştırılacak. Hükümetin, AKP Grubu'na takvimle ilgili bir program ileteceği kaydediliyor.
Ruhban kime bağlanır?
Bakanlar Kurulu'nda, şimdilik bekletilen, Heybeliada Ruhban Okulu'nun faaliyetlerine izin konusunun da gündeme gelebile-ceği belirtiliyor. Hükümet, Milli Güvenlik Kurulu'ndaki müzakerelerin ardından, izin konusunun Türkiye'nin AB süreciyle ilişkilendirilmesine de tepki göste-rerek ruhban okulu açılışını rafa kaldırmıştı. Hükümetteki genel eğilim, soruna AB'yi karıştırmadan, Türkiye, Yunanistan ve Patrikhane arasında çözüm bulmak.
Ancak hükümette, okulun Milli Eğitim Bakanlığı'na mı yoksa YÖK'e mi bağlanacağı konusunda farklı görüşler bulunuyor. AB İlerleme Raporu'nda bu konuya yer verilmesi hükümeti sıkıntıya sokarken, yeni bir kararın alınabileceği ve tartışmanın yeniden alevlenebileceği belirtiliyor.