Sezer: Laiklik korunmalı

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nin akademik yıla başlaması nedeniyle düzenlenen törende, üniversitelerin, saygın konuma yükselmesinin laik eğitim sistemiyle olanaklı olduğunu belirtti.

ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nin akademik yıla başlaması nedeniyle düzenlenen törende, üniversitelerin, saygın konuma yükselmesinin laik eğitim sistemiyle olanaklı olduğunu belirtti.
Başarı için öğrenci-yönetim işbirliğinin önemsenmesi, öğrencilerin karar alma süreçlerine katılmasına olanak tanınması, kişiliklerini geliştirebilecekleri özgürlükçü ortam sağlanması gerektiğine dikkat çeken Sezer, şöyle konuştu: "Üniversitelerin saygın konuma yükselebilmeleri, laik eğitim sisteminin varlığıyla olanaklı. Yükseköğretim sisteminde eğitimin laik niteliğinden ödün verilmesi beklenmemeli. Üniversitelerin, Anayasa'da belirtilen görevlerini yerine getirebilmesi, bilimsel niteliğin korunabilmesi ve toplumun beklentilerini karşılayabilmesi, laik eğitimle doğrudan ilintilidir. Üniversitelerin, gençlerimizi bilimi ve teknolojiyi kullanan demokrasiye ve insan haklarına saygılı, etik ve ulusal değerlere bağlı, Atatürkçü düşünceyi özümsemiş, çağdaş bireyler olarak yetiştirme kararlılığı içinde görmekten mutluluk duyuyoruz."