Sezer: Ormanları satmayın

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Dünya Ormancılık Günü'nde hükümeti bir kez daha uyardı: "Orman niteliğini yitirmiş arazilerin satışı diğer orman alanlarının da zaman içinde yok olmasına yol açar."

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, orman vasfını yitirmiş arazileri satmak isteyen hükümeti Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla yine uyardı. Sezer, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, yasal düzenlemelerin orman alanlarının artırılmasına yönelik olması gerektiğini belirtti. Yok olan ya da işlevini yitiren orman alanlarının başka amaçlar için kullanılmasına olanak tanınmasının, diğer orman alanlarının da zamanla yok olmasına ve işgal edilmesine neden olacağını vurgulayan Sezer, bu alanların yeniden ağaçlandırılarak eski dokusuna kavuşturulmasını istedi.
Ormanlara zarar vermeden, sürdürülebilir bir yönetimin gerçekleştirilmesinde, siyasal kararlılığın yanı sıra sivil desteğin de büyük önemi bulunduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Sezer, bu konuda çaba gösteren yurttaş ve sivil toplum örgütlerini kutlayarak, çalışmalarını aynı inanç ve kararlılıkla sürdürmelerini diledi.
Konu gündemde kalmalı
Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin orman varlıkları yönünden daha zengin bir ülke konumuna gelebilmesi için çocukların çevre bilinciyle yetiştirilmesi ve medyanın da konuyu sürekli gündemde tutarak bireyleri bilinçlendirmesi gerektiğini vurguladı.
Başbakan Tayyip Erdoğan ise Dünya Ormancılık Günü mesajında şunları kaydetti: "Hükümetimiz, ormancılık politikalarına yeni bir ivme kazandırma amacıyla yola çıkarak, ormancılık çalışmalarının etkin olarak yürütülmesi, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi ve orman-halk ilişkilerinin iyileştirilmesi için yeni düzenlemeler uygulamaya başlamıştır. Böylece şehir merkezlerinde yaşayan halkımızın beden ve ruh sağlığına hizmet
eden ormanların kurulması ile devlet ormancılığından millet ormancılığına geçişin önemli adımları atılmıştır."