Sezer, RTÜK yasasını onaylamadı

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer RTÜK yasasını onaylamadı.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 4676 sayılı 'Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u, bir kez daha görüşülmek üzere TBMM Başkanlığı'na geri gönderdi. Sezer, 16 sayfalık iade gerekçesinde, uygulanacak para cezaları, üye seçimi, Üst Kurul'un Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'na bağlanması, para cezası ile bu cezaların
uygulanmasını gerektiren eylemler arasındaki oransızlık, cezaların alt ve üst sınırları arasındaki dengesiz farklılık, izlenme oranı, tekelleşme, internet yayıncılığı gibi konulara yer verdi. Sezer, 'kamu yararıyla bağdaşmayan, demokratik geleneklere, temel hak ve özgürlüklere, hukuka ve anayasal ilkelere uygun düşmeyen kurallar içerdiğini' belirterek kanunu yayınlamayı uygun görmediğini ifade etti.


    ETİKETLER:

    TBMM

    ,

    İnternet