Sezer'den Anayasa Mahkemesi'ne iki başvuru

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 4706 sayılı Hazine arazilerinin satışını öngören yasa ile 4691 sayılı Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Yasası'nın iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 4706 sayılı Hazine arazilerinin satışını öngören yasa ile 4691 sayılı Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Yasası'nın iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Cumhurbaşkanı Sezer, 6.7. 2001 tarihli ve 24454 sayılı Resmi Gazete'de
yayınlanarak yürürlüğe giren, 4691 sayılı Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Yasası'nın arazi kullanımı yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşaası ile ilgili ruhsat ve izinlerin özel hukuk tüzel kişisi olan yönetici şirket tarafından verileceğine ve denetleneceğine ilişkin kuralı ile yine özel hukuk tüzel kişisi olan yönetici şirketin kamu yararı gerekçesiyle adına kamulaştırma yapabileceğini öngören düzenlemesinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle 30 Temmuz 2001 tarihinde Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. Sezer, 18. 7. 2001 tarihli ve 24466 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak
yürürlüğe giren 4706 sayılı Hazine'ye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi ve Katma ve Değer Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılması hakkında yasanın, orman sınırları dışına çıkartılan yerlerin orman köylüleri dışındaki kişilere de satılmasını olanaklı kılan kuralının iptalleri ve yürürlüklerin
durdurulması ile 30 Temmuz 2001 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.