Sezer'den Hazine'ye ait taşınmazların satışına onay

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'u onayladı.

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'u onayladı. Sezer, yasanın, orman sınırları dışına çıkartılan yerlerin orman köylüleri dışındaki kişilere de satılmasını olanaklı kılan düzenlemesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in onayladığı, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Hazineye ait taşınmaz malların daha kısa sürede ekonomiye kazandırılması ve Bakanlar Kurulu kararı ile satış kapsamına alınan Hazine'ye ait taşınmazların satış işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Yasaya göre, Bakanlar Kurulu kararı ile satış kapsamına alınan Hazine'ye ait taşınmaz malların satışa sunulmasında karşılaşılan sorunları çözüme bağlamak,
kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, satışı uygun görülenleri Bakanlar Kurulu'na teklif etmek, değer tespit ve ihale komisyonlarının görev sürelerini belirlemek üzere Maliye Bakanlığı Müsteşarı veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında 'Hazine Taşınmaz Malları Satış Koordinasyon Kurulu' oluşturulacak. Maliye Bakanlığı'nca belirlenen ve Kurul tarafından teklif edilen Hazineye ait taşınmaz mallardan uygun görülenlerin satışa
çıkartılmasına Bakanlar Kurulu karar verecek. Değer Tespit Komisyonu, satış kapsamına alınan taşınmaz malların değer tespitini yaptıktan sonra beş işgünü içerisinde Kurul'a bildirecek. Kurul, on iş günü içerisinde üye tamsayısı ile toplanacak ve tespit edilen bedeli artırıp, azaltabilecek. Orman Kanunu'na göre, Hazine adına orman sınırları dışına çıkartılan yerlerde Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkındaki Kanun hükümleri
uygulanmayacak. Maliye Bakanlığı'nın talebi üzerine bu yerlerin daha önce kadastrosu yapılmamış ise fiili kullanım durumları dikkate alınmak suretiyle Kadastro Kanunu'nda belirtilen askı ilanı hariç, diğer ilanlar yapılmaksızın öncelikle kadastrosu yapılacak, varsa üzerinde sonradan yapılanların kimlere ait olduğu kadastro tutanağında gösterilmek suretiyle Hazine adına tescil edilecek ve bu yerler Maliye Bakanlığı tasarrufuna geçecek. Bu yerler, Bakanlığın talebi üzerine İmar Kanunu ve uygulama yönetmeliklerindeki
kısıtlamalara tabi olmaksızın gerektiğinde bölünebilecek veyabirleştirilebilecek. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yasa yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.