Sezer'in temennileri

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, AKP'nin gündeme getirdiği Başkanlık Sistemi'yle tartışılmaya başlanan seçim sistemiyle ilgili görüşlerini yeni yıl mesajında açıkladı.

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, AKP'nin gündeme getirdiği Başkanlık Sistemi'yle tartışılmaya başlanan seçim sistemiyle ilgili görüşlerini yeni yıl mesajında açıkladı. Sezer şu mesajları verdi:
Denge bozuldu: Seçim yasalarındaki aksaklık nedeniyle yasama ve yürütmenin tek parti egemenliğine girmesi sonucunu doğuracak bir seçim sistemi 'temsilde adalet' ilkesiyle bağdaşmayacağı gibi, demokrasiye, giderek rejime büyük zarar verebilecektir. Seçmenlerin yarısı bugün Meclis'te temsil edilememektedir. Bunun nedeni Seçim Yasası'ndaki ülke geneli barajıdır Seçim sistemi, temsilde adaletin Meclis'e yansımasını sağlayacak biçimde düzeltilmelidir.
Saydam toplumla bağdaşmaz: Yasama dokunulmazlığı, yasama organı üyelerinin, yasama işlevi dışındaki etkinliklerinden kaynaklanan her türlü suç nedeniyle sorgulanmasını, tutuklanmasını ve yargılanmasını önlemek üzere öngörülen bir ayrıcalıktır. Yasama işlevinin sağlıklı yürüyebilmesi için yasama sorumsuzluğu gereklidir ve yeterlidir. Milletvekillerinin yasama işlevi dışındaki eylemleri nedeniyle dokunulmazlık zırhına bürünmeleri, saydam toplum istekleriyle bağdaşmamaktadır. Dokunulmazlıkların sınırlandırılması konusunun, önümüzdeki yıl içinde ivedilikle ele alınması yararlı olacaktır.
Müzakere kararı önemli: Üyelik görüşmelerimizin 3 Ekim 2005 gününde başlatılması yönünde AB Konseyi'nde alınan karar, kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. AB üyeliğini karşılıklı anlayış ve saygı bağlamında ulusal onurumuzdan ödün vermeden gerçekleştirmek ana ilkemiz olmalıdır. Vazgeçilmez hedefimiz olan üyelik sürecinde aşılması gereken uzun yol ve üstesinden gelinmesi gereken sorunlar, bizleri yıldırmamalıdır.
Kıbrıs için çaba: 2005 yılında karşımıza çıkacak tablonun, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından en yararlı sonucu vermesi için ortaklaşa her türlü çaba gösterilecektir.


    http://www.radikal.com.tr/7333687333680

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.