Sezer'le YÖK yine kapıştı

Prof. Dr. Aytekin Berkman'ın YÖK Denetleme Kurulu Başkanlığı ile TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyeliği'ni birlikte yürütmesi...

ANKARA - Prof. Dr. Aytekin Berkman'ın YÖK Denetleme Kurulu Başkanlığı ile TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyeliği'ni birlikte yürütmesi Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile YÖK'ü karşı karşıya getirdi. Sezer, Berkman'ın
iki görevi birlikte yürütmesinin önlenmesini isterken, YÖK, durumun 'çelişki oluşturmadığı' yanıtını verdi. Danıştay incelemesine kadar varılan gelişmeler şöyle:

  • Bir grup YÖK Denetleme Kurulu üyesi ibaresiyle Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen bir dilekçede, Berkman'ın '4 yıldan bu yana TÜBİTAK'ta Bilim Kurulu Üyeliği görevini de sürdürdüğü' belirtilerek, bunun YÖK Kanunu'na
    aykırı olduğu' iddia edildi. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, 7 Mayıs 2001'de YÖK'ten bilgi istedi.
  • YÖK, 31 Mayıs 2001'de gönderdiği yazıda, Berkman' ın 14 Haziran 1997 günü Bilim Kurulu Üyeliği'ne seçildiğini, atamanın Devlet Bakanı'nın 18 Eylül 1997 tarihli işlemiyle onaylandığını belirtti. Yazıda, konunun YÖK Yürütme Kurulu'nda görüşüldüğü, görevlendirmenin 'istisnai geçici görevler' kapsamında olduğu ve iki görev arasında herhangi bir çıkar çelişkisi oluşturmadığı kanaatine varıldığı anlatıldı. Yazıda, TÜBİTAK Bilim Kurulu'nun olağanüstü durumlar dışında ayda bir kez cumartesi günü toplanması nedeniyle Berkman'ın YÖK görevinde aksama meydana getirmediği görüşüne yer verildi.
  • Yazıya Cumhurbaşkanlığı 31 Temmuz'da yanıt verdi. Yazıda, TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyeliği'nin asli ve sürekli olduğu ve dört yıl süreli bu görevin geçici görevlendirme müessesesinin amacına uygun olmadığı belirtildi.
  • Konuyu yeniden görüşen YÖK, Sezer'in böyle bir emir verme, YÖK'ün de bu emri yerine getirme yetkisinin olup olmadığında tereddüt oluştuğunu kaydederek, Danıştay'dan görüş istenmesine karar verdi.