SGK: Dokuz eczane kapanır!

ANKARA - SGK yaptığı açıklamayla “Uygulamadan geri dönüş yok” sinyali verdi. SGK açıklamasından satırbaşları:
* Rakamlardan da görüleceği gibi son iki yılda ilaç pazarı yüzde 40 büyümüştür. 2008’den 2009’a eczanelerin ciroları yüzde 20 artmıştır. Aylık brüt kâr tutarı 17 bin liraya yükselmiştir.  l (İndirim uygulaması) sonucu, 2010’da ilaç sektöründe yüzde 6.3 oranında küçülme beklenmektedir. Bu küçülmeden eczanelere düşen pay ise sadece yüzde 1.52  olacaktır.  
* Ayrıca  ilaç fiyatlarındaki düşüşler nedeniyle eczane stoklarından kaynaklanan zararlarının ilaç sanayince karşılanması  konusunda da mutabık kalınmıştır. l Büyük şehirdeki eczaneler daha çok etkilenecek. Ülkemizde sadece bir eczanesi olan ilçe sayısı 118’dir. Bu eczanelerden yıllık cirosu 400 bin liradan az olan eczane sayısı 41’dir. İlaç fiyatındaki düşüşten etkilenerek kapanma ihtimali olan eczane sayısı dokuzdur. l Son beş yılda her yıl 650 eczane kapanmakta ve yeni 1050 eczane açılmaktadır. (Radikal)