SGK'lıya özel hastane muayenesi katlandı

ANKARA -  Özel hastanelerin SGK’lı hastalardan alınan fark ücretinin yükseltilmesi için uzun süreden beri yaptıkları çalışmalar sonuç verdi. SGK güvencesi altında özel hastaneye giden hastalardan alınan ‘fark ücreti’nde tavan, yüzde 30’dan yüzde 70’e çıktı. Yılbaşından itibaren özel hastaneye giden SGK’lılardan muayene ücretinin yüzde 70’i istenebilecek.
Fark ücretinin düşük olmasından dolayı bazı özel hastaneler, SGK ile anlaşma imzalamamıştı. Fark ücreti konusunda özel sektörle görüşmelerde bulunan Sağlık Bakanlığı, sınırın yüzde 70’e çıkarılması yönündeki çalışmaları tamamladı. Vakıf üniversiteleri dahil, özel sağlık kuruluşları, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nca belirlenen bedelin en fazla yüzde 70’ine kadar kadar ilave ücret alabilecek.
Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak alınabilecek ilave ücretin belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’nin dünkü mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen; hizmet kalite standardı, hasta hakları, hasta ve çalışan güvenliği, hastane hizmet dilim endeksi, hastane kapasitesi, çalışan hakları ve hukuki sorumluluklar gibi ölçütlere göre sınıflandırılan sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nca belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin en fazla yüzde 70’ine kadar ilave ücret alabilecek. Peki hastalar ne ödeyecek?
Özel bir hastaneye giden bir hastanın tüm masrafları 150 TL olduğu düşünülürse;

Yüzde 30 katkı payı alındığında: 45 TL
Yüzde 50 katkı payı alındığında: 75 TL
Yüzde 70 katkı payı alındığında: 105 TL. (Radikal)