@ismailsaymaz

SHÇEK merkezinde mobbing iddiası

Haber: İSMAİL SAYMAZ - ismail.saymaz@radikal.com.tr / Arşivi

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun (SHÇEK) ‘örnek kuruluş’ olarak gösterdiği Ağaçlı Rehabilitasyon Merkezi’nde ‘taşeron’ olarak hizmet veren çocuk eğitimcisi Feride Açıkgöz ‘verimi düşük’ diye işten atıldı. Açıkgöz’ün işten çıkarılmasına karşı çıkıp kurum içinde toplantı düzenleyen 26 çalışana da soruşturma açıldı.
Açıkgöz, 8 Mayıs’ta Kemerburgaz’daki Ağaçlı Rehabilitasyon Merkezi’ndeki işinden istifa ettirildi. Açıkgöz ertesi gün dilekçesini geri çekse de sabah servisine sokulmadı. Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev-Sağlık-İş) üyesi taşeron işçiler 10 Mayıs’ta yemekhanede toplantı yaptı. Toplantıya, bilgi vermesi için Müdür Mesut Erinç de davet edildi. Erinç katılmayacağını söyleyip ayrılırken karşılaştığı Açıkgöz’e, iddiaya göre “Onurun yok mu senin, istenmediğin yerde durma, bari bir işe yarasan” dedi.
Merkez Müdürü Erinç aynı gün hem Açıkgöz’e hem de toplantıya katılan sendikalı işçilere soruşturma açtı. Soruşturma evrakında Açıkgöz için “Bilgi, beceri ve yeteneklerinizdeki eksiklik nedeniyle amirleriniz tarafından şifai ikazda bulunulmasına yol açtığınız gözlenmiştir. Bu eksiklik ve yetersizliğinizin konu edildiği bir görüşmeyi duygusal motiflere büründürerek mesai arkadaşlarınızı yanlış yönlendirdiğiniz ve izinsiz bir toplantı yapılmasına ve idareye karşı bir tavır içine girilmesine neden olduğunuz tespit edilmiştir” denildi.
İşyeri temsilcisi Cihan Aydoğdu hakkında da ‘Toplantıdan sonra Müdür Yardımcısı Hüseyin Batman’a pozisyonu, görevi ve kendisi ile uzaktan yakından ilgisi olmayan konuları ileri sürdüğü’ için soruşturma açıldı.