SHÇEK'ten özeleştiri: Çok yetersiziz

SHÇEK'in Stratejik Planı'ndan samimi itiraflar çıktı: Personelin bilgisayar kullanım becerisi yetersiz, çocukların okul başarıları düşük ve aile özlemi duygusu doldurulamamaktadır
Haber: TARIK IŞIK / Arşivi

ANKARA - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) tarafından hazırlanan ve 2010-2014 yıllarını kapsayan Stratejik Plan’da kurumun zayıf yönlerini tek tek sıralandı. Buna göre; çalışmaları yapan ve hizmetleri sunan insan kaynağının nitelikleri yetersiz, personelin önemli bir kısmı belge sahibi olmalarına karşın bilgisayar kullanamıyor. Çalışanların moralleri düşük ve kuruluşlardaki mevcut araçların büyük bir çoğunluğu da sık sık arızalanıyor. Kuruluşlarda kalan çocukların ve gençlerin okuldaki seviyelerinin düşük olduğu belirtilen raporda, kurum bakımında bulunan çocukların kişisel gelişimlerini yeterince tamamlayamadıkları ve özgüven konusunda yetersiz kaldıklarına dikkat çekiliyor. Stratejik Plan’a göre kurumun zayıf yönleri şöyle: 

* Bazı kuruluşlarda suça yönelen ve sokak yaşantısına alışmış çocuklar, özürlü çocuklar diğer çocuklarla bir arada bakılmaktadır.

* Psikiyatrik hastalığından dolayı kendisine ve çevresine zarar verme durumu olan ruhsal özürlüler için müstakil kuruluşlar yoktur.

* Kadın konukevleri sayısı yetersizdir. 

* Farklı kurumların birleşimi nedeniyle kurumsallaşma ve kurum kültürünün oluşumu tamamlanamamıştır.

Personel bilgisayar kullanamıyor
* SHÇEK Paydaş kurum temsilcilerinin yüzde 67’sinin ‘ülkemizde sosyal hizmet alanında en ciddi sorunlar’ın neler olduğuna dair bir fikri bulunmamaktadır.

* İşitme engellilere yönelik olarak yeterli sayıda işaret dili tercümanı bulunmuyor.

* Personelin önemli bir kısmının belge sahibi olmalarına karşın bilgisayar kullanım becerisi yetersizdir.

* Çalışmaları yapan ve hizmetleri sunan insan kaynağının nitelikleri yetersizdir.

* Çalışanların, motivasyonu ve çalışma moralleri düşüktür.

* Bilgi yönetiminde zamanın gereklerine ve kurumun ihtiyaçlarına uygun hizmet üretmekte geç kalınmıştır.

* Kuruluşlardaki mevcut araçların büyük birçoğunluğu sık sık arızalanmaktadır.

* Kuruluşlarda kalan çocuk/gençlerin okuldaki seviyeleri /başarı puanları diğer öğrencilerden düşüktür.

* SHÇEK’den ayrılan her 10 gençten ikisi kendinde eğitim eksikliği olduğunu düşünüyor. Bu konuda SHÇEK’in daha eğitimli, nitelikli kişiler yetiştirmesi gerekmektedir.

* Gençlerin en çok zorlandıkları konu sosyal hayata alışmak. Çocukların aile özlemi duygusu doldurulamamaktadır.

* Kurum bakımındaki çocukların kişisel gelişimleri yeterince tamamlanamamaktadır. Özgüven ve bağımsız yaşamını sürdürebilme konusunda yetersizlikleri vardır.

* Özürlü hizmetlerinde görevlendirilen personel hizmete motive olamamaktadır.

* Bakım hizmetinden öteye gidilememekte, geliştirme hizmetleri yetersiz kalmaktadır.

* Evde bakım hizmetlerinden kaynaklanan yoğun başvurular nedeni ile sunulan hizmetlerde kalite istenen düzeyde değildir.

* Ululslararası hukuk dahil bütün birimlerde yabancı dil bilen uzmanların olmaması nedeni ile işleyişte sorunlar çıkmaktadır.