Şiddet hiç azalmıyor

Türkiye'de kadınların yüzde 79'u fiziksel, yüzde 52'si sözel, yüzde 29'u duygusal şiddete maruz kalıyor. Erkeklerin yüzde 45'i 'İtaat etmezse dövmek hakkım' diyor.
Türkiye, kadına dayak konusunda yüzde 58'lik oranla Bangladeş, Etiyopya, Hindistan ve Mısır'ın önünde. Kadınların üçte biri çalışma hayatına atılabiliyor.

ANKARA - Kadına dayak konusunda Bangladeş, Etiyopya ve Hindistan'ın önünde olan Türkiye, kadının siyasete katılımı alanında bu 'başarı'yı gösteremiyor. TBMM' de kadın milletvekili oranı yüzde 4.4 iken, Uganda'da yüzde 17.4, Meksika'da yüzde 14, İsveç'te 40.4, Mozambik'te yüzde 25.
Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği (KASAİD) Başkanı Canan Güllü'nün çeşitli araştırmalara dayanarak verdiği bilgiye göre, aile içi suçların yüzde 87'si kadınlara karşı işlenmiş.

  • Türkiye'de kadınların yüzde 79'u fiziksel, yüzde 52'si sözel, yüzde 29'u duygusal, yüzde 18'i ekonomik şiddette maruz.
  • Erkeklerin yüzde 45'i, itaat etmeyen kadını 'dövme hakkı' bulunduğuna inanıyor, yüzde 23'ü eşine 'tecavüz' ediyor.
  • Kadınların yüzde 20'si okuma-yazma bilmiyor. Doğu ve Güneydoğu'da 19 ilde yapılan araştırmaya göre kadınların yüzde 45.8'i hiç eğitim almadı.
  • Yılda 2 bin 500 kadın anne olmak isterken yaşamını yitiriyor.
  • Türkiye genelinde lise ve daha üstü eğitimli 15-24 yaş grubundaki kadınların yüzde 39.6'sı işsiz. Kentli kadınlarda bu oran yüzde 37.4, kırsal alanda yüzde 45.3.
  • Türkiye, kadına dayak konusunda yüzde 58'lik oranla, Bangladeş (yüzde 47), Etiyopya (yüzde 45), Hindistan (yüzde 40) ve Mısır'ın (yüzde 34) önünde.