'Sıfır'ın faturası

Milli Eğitim, atama kriterlerini yeniledi: En az beş yıl aynı yerde görev yapan müdürler, ÖSS ve LGS'de başarı dahil sekiz kriterde başarılı olursa terfi edebilecek, geçemezse yerleri değişebilecek.
Haber: DİLEK GÜNGÖR / Arşivi

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), okul yöneticilerinin atama ve yer değiştirme yönetmeliğini değiştirdi. Öğrencilerin Liseye Giriş Sınavı (LGS) ve Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) başarı durumları da sekiz kriter arasına alındı. Buna göre, en az beş yıl aynı yerde görev yapan müdürler belirlenen sekiz kriteri başarıyla geçtiyse görev yerlerinde kalacak veya bir üst makama gelecek. Sekiz performans kriterini geçemeyen okul müdürünün ise görev yeri değiştirilebilecek.
Bakanlık, yönetmeliğe, "Eğitim kurumu müdürlüğünde en az beş yıl süre ile görev yapanlar bu süreye ait çalışmaları dikkate alınarak, gerekli görülmesi halinde atamaya yetkili makamlarca görev yerleri aynı veya bir üst tip eğitim kurumu müdürlüğü olacak şekilde değiştirilebilir" hükmünü ekledi.
İşte kriterler
Performans kriterleri arasında, bu yıl eğitim sisteminin sorgulanmasına neden olan, ÖSS ve LGS'de sıfırcı patlaması da dikkate alınacak. Diğer kriterler arasında sicil notu ortalaması, ödül-ceza durumu, eğitim yönetimi alanındaki hizmet içi eğitim, lisansüstü eğitim ve benzeri yollarla bireysel gelişim, görev yaptıkları eğitim kurumu türüne ait idari yönetmelikte belirtilen görev ve sorumluluklarını yerine getirmedeki başarı, sosyal ve kültürel etkinlikler, okul-çevre iletişimindeki etkinlikler, görevli oldukları eğitim kurumuna ilişkin gözlem ve denetim raporları bulunuyor.
Bu kriterlere göre, okul yöneticilerinin performans analizi yapılacak. Analiz sonucuna göre de görev yerlerinin değiştirilmesi gerekli görülen müdürlerin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin teklif, atamaya yetkili makama sunulacak.
Görev yerinin değiştirilmesi gerekli görülen müdürlerle ilgili olarak atama yetkisi valiliklerde ise Milli Eğitim Müdürlüğü'nün teklifi üzerine valilikler yer değiştirecek. Ayrıca, valilik teklifi veya bakanlık tarafından yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak da yöneticilerin yer değişikliği yapılabilecek.
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik imzalı genelgede ise görev yeri değişikliklerinin zamanlamasının okullarda eğitim-öğretimin sağlıklı yürümesini engellemeyecek bir zamanlama ile yapılması istendi. Genelgede 'söz konusu hüküm, bulundukları eğitim kurumlarında beş yılını dolduran tüm eğitim kurumu müdürlerinin görev yerinin değiştirileceği anlamına gelmediğinden bu hükme yönelik olan yorum ve uygulamalarda eğitim kurumu müdürlerini huzursuz edecek yaklaşımlardan kaçınılması' istendi.