'Sığınak için yasanın gereği yapılsın'

Kadınlar harekete geçti

Kadın örgütü Mor Çatı ve KAMER, üç yıllık yasaya rağmen, kadın sığınağı açmayan belediyeleri dava edecek. Hukuk süreci yürürken eylemler de yapılacak. Yasaya göre nüfusu 50 bini aşan yerlerde sığınak şart, şu anda sadece 36 sığınak var.

İSTANBUL - Kadınlar üç yıl önce yürürlüğe giren yasaya rağmen, şiddet mağduru kadınlar için sığınak açmayan belediyelere tepkili. Kadın örgütlerinin temsilcileri belediyelerin, sığınak açma zorunluluğunu yerine getirmemesi durumunda yasal yollara başvuracaklarını söyledi.
Üç yıl önce yürürlüğe giren Belediyeler Yasası, nüfusu 50 binin üzerindeki yerleşim birimlerinde sığınak açılmasını şart koşuyor. Ancak, şu anda Türkiye'deki sığınak sayısı sadece 36.
Bu duruma tepki gösteren Mor Çatı avukatı Esra Baş, AB normlarına göre her 7 bin 500 nüfus için bir sığınak açılması gerektiğini hatırlatarak,
"Belediyeler Yasası'nda öngörülen düzenleme olması gerekenin çok altında. Buna rağmen Belediyeler Yasası'ndaki bu yetersiz düzenleme bile karşılığını bulmuyor" dedi. Türkiye'deki sığınak sayısının 36 olduğunu hatırlatan Baş, sığınma evlerinin yetersizliği nedeniyle, şiddete uğrayan kadın ve çocukların şiddet gördükleri ortamda kalmaya devam ettiğini ya da sokakta yaşamak zorunda bırakıldığını, öldürüldüğünü söyledi.
Baş, kadın ve çocukları şiddetten uzaklaştıramayan ve güvenliklerini temin edemeyen devletin, uluslararası taahhütlerine de aykırı davrandığını vurgulayarak, kadınların yaşam hakkını, özgürlük ve güvenliğini sağlayamayan devletin, kadınların öldürülmesinden ve yaralanmasından bizzat sorumlu olduğunu ifade etti. Baş, "Yani devlet, şiddet uygulayan erkek kadar bu durumdan sorumludur ve suç işlemektedir" dedi.
Baş, geçtiğimiz günlerde bağımsız kadın örgütlerinin katılımıyla '10. Sığınaklar ve Da(ya)nışma' Merkezleri Kurultayı düzenlediklerini, kurultayda belediyelerin sığınak açmaları konusunda etkili bir kampanya başlatılmasının karara bağlandığını kaydetti. Belediyelere sığınak açmaları için başvurcaklarını belirten Esra Baş, sığınak açmayan belediyeler hakkında dava açacaklarını kaydetti.
'Deneyim paylaşımı'
Kadın Merkezi (KAMER) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehtap Kızılkan da, yeni Belediyeler Yasası'nın üç yılı aşkın bir zamandır yürürlükte olduğunu
anımsatarak, belediyelerin büyük bir çoğunluğunun yasanın sığınak açılması ile ilgili hükmünü yerine getirmediğini söyledi. Kadın örgütlerinin, sığınak ve danışma merkezleri konusundaki deneyimlerini belediyelerle paylaşmak amacıyla 15 Ocak 2008'e kadar bir dosya hazırlayacağını dile getiren Kızılkan, hazırladıkları dosyalarla birlikte belediyelere giderek, sığınak açmaları yönünde başvuruda bulunacaklarını ifade etti. Kızılkan, "Sonuç alınmaması durumunda ise, belediyeler hakkında yasal yollara başvurulacak. 8 Mart 2008'de Türkiye'nin dört bir yanında belediyeleri uyarmaya dönük eylemleri yaşama geçirmeyi kararlaştırdık" dedi.