Sığınma evleri artık mecburi

Nüfusu 50 bini aşan belediyelere 'kadın sığınma evi' açma zorunluluğu geldi. AB ülkelerinde her 7 bin 500 kişiye bir sığınma evi açılması gerekiyor.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - AKP milletvekilleri Serpil Yıldız ve Faruk Ünsal'ın çabalarıyla belediyelere kadın ve çocukları için 'korunma evi' açma zorunluluğu getirildi. Genel Kurul'da görüşmeleri süren belediyeler yasa tasarısında Yıldız ve Ünsal'ın önergesiyle belediyelerin görevlerini düzenleyen maddede değişiklik yapıldı. AKP ve CHP'lilerin oylarıyla kabul edilen önergeyle belediyelerin görevleri arasına, 'Büyükşehir ve nüfusu elli bini geçen belediyeler, kadınlar ve çocukları için korunma evleri açar' hükmü eklendi.
'Sığınma' ismi acizlik
Yıldız, Türkiye'de yaygın olarak kullanılan 'sığınma evi' teriminin yerine 'korunma evi' ifadesini özellikle tercih ettiklerini söyledi. Sığınma evinin kadınları 'acizlik' içinde gösterdiğini ve kötü çağrışımlar yarattığını belirten Yıldız, bu merkezlerin, kadınları her anlamda güçlendirerek, sorunlarının üstesinden gelmelerini kolaylaştıracağını ifade etti.
'Kim ayrılmak ister?'
Kadınlara yönelik bu tür merkezlerin, kadınları evlerini terk etmeye teşvik ettiği, ailenin dağılmasını hızlandırdığı iddialarının yanlış olduğunu da vurgulayan Yıldız, şunları söyledi: "Hiçbir anne çocuklarından ayrılmak istemez. Kadın çocuklarına rağmen evini terk etme noktasına gelmişse, o aileyi zorla bir arada tutamazsınız. Üstelik bu durum aileye ve topluma daha fazla zarar veriyor. Evini terk eden anne yüzünden sokak çocukları çoğalıyor.
Anneyi korunma evinde eğitip, bilinçlendirip, kendine güven kazanmasını sağlamalıyız. Yaşamını korunma evinde tekrar gözden geçiren kadın, sağlıklı bir şekilde kararını verip isterse evine dönecektir. Böylece, aileye bir fırsat daha vermiş olacağız."
7 bin 500 kadına bir ev
Avrupa Birliği'ne göre, ev içinde şiddete maruz kalan kadınlar için her 7 bin 500 kadına bir sığınma evi kurulması gerekiyor. Oysa Türkiye'de, İstanbul'da üç, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya, Konya, Diyarbakır ve Mersin'de birer tane olmak üzere toplam 11 sığınma evi bulunuyor. Avrupa Birliği normlarına göre, sığınma evlerinin ilkeleri şöyle:

  • Kabul edilecek kadınların şiddeti yaşıyor olmaları esastır ve kadınların söyledikleri geçerlidir.
  • Bu evlerin adreslerinin gizli tutulması ve kadınların güvenliklerinin sağlanması zorunludur.
  • Sığınma evleri şiddet mağduru kadınları çocuklarıyla birlikte kabul etmelidir. Evde kalan kadınlar hakkında hiç kimseye, hiç bir amaçla bilgi verilemez.
  • Evlerde sorunlara duyarlı kadın görevliler çalışmalı, hukuksal ve psikolojik destek verilmeli.