'Silah yetkisi' var

Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun'un 10. maddesinde "Özel güvenlik teşkilatı personeli, görev alanları içinde, görevlerini yaparken silah taşıma ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'na göre silah kullanma yetkisine sahiptir" deniyor.

İSTANBUL - Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun'un 10. maddesinde "Özel güvenlik teşkilatı personeli, görev alanları içinde, görevlerini yaparken silah taşıma ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'na göre silah kullanma yetkisine sahiptir" deniyor. 9. maddede ise 'özel güvenlik teşkilatının görev ve yetkileri' şöyle sıralanıyor: "Kuruluşu her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumak, görev alanları içinde işlenmekte olan suçları derhal genel kolluk kuvvetlerine bildirmekle beraber, kolluk kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları gözaltına almak, delilleri muhafaza etmek, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak"