Silahta ayrıcalığa son veren karar

Danıştay, suç işlemiş olsalar dahi cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar ve milletvekilleriyle, eskiden bu görevi yapmış olanlara silah ruhsatı verilmesine olanak sağlayan ayrıcalıklı yönetmelik maddesini iptal etti.

ANKARA - Danıştay, suç işlemiş olsalar dahi cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar ve milletvekilleriyle, eskiden bu görevi yapmış olanlara silah ruhsatı verilmesine olanak sağlayan ayrıcalıklı yönetmelik maddesini iptal etti. CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol'un Ateşli Silahlar Hakkında Yönetmeliğin bir hükmünün iptali istemiyle açtığı davanın duruşması önceki gün yapılmıştı. Davalı Başbakanlık iptal isteminin reddini isterken Danıştay 10. Dairesi davayı sonuçlandırdı ve ilgili yönetmelik hükmünün dayanağı olan yasa maddesinin Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesi nedeniyle dayanaksız hale geldiği yönünde karar aldı. Anayasa Mahkemesi de düzenlemeyi "Adalet duygusuyla bağdaşmayan bir biçimde ayrıcalık getirmektedir" diyerek iptal etmişti.