Silahta ayrıcalık yok

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, yasama organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlara silah ruhsatı verilirken ayrıcalık tanıyan yasa hükmünü iptal etti.

ANKARA - Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, yasama organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlara silah ruhsatı verilirken ayrıcalık tanıyan yasa hükmünü iptal etti. 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un iptal edilen maddesinde 1 yıldan fazla ceza alanlara affa uğrasalar bile ateşli silah bulundurma izni verilemeyeceği öngörülmüşken, bürokrat ve siyasetçiler bu kuralın dışında tutuluyordu.