@omererbil

Siluet yıkımı

Siluet yıkımı
Siluet yıkımı
Radikal'in duyurduğu, Erdoğan'ın "Görünce kahroluyorum" dediği' 'OnaltıDokuz' gökdelenleri için yargı da 'yıkım' yolunu açtı: Hukuka ve şehircilik ilkelerine aykırı.
Haber: ÖMER ERBİL - omer.erbil@radikal.com.tr / Arşivi

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Zeytinburnu Kazlıçeşme’de İstanbul’un tarihi siluetini bozan üç gökdelenin yapı ruhsatını ve gökdelenlerin yapımına onay verilen 1 / 5000 ile 1 / 1000 ölçekli planları iptal etti. Mahkeme yasaya uygun olmayan imar planlarından dolayı oluşan sonucu da şöyle açıkladı: “Yapıların İstanbul’un Tarihi Yarımada bölgesi ve Türkiye ’nin korumayı taahhüt ettiği Dünya Mirası Alanı üzerinde olumsuz bir durum ortaya koyduğu, Dünya Miras Alanı koruma ilkeleri ve ulusal koruma ölçütleri ile uyuşmadığı anlaşıldığından dava konusu planların şehircilik ilkeleri, planlama esas ve teknikleri ile kamu yararına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.” Bunun açık anlamı da şu: “Gökdelenler hukuka aykırı, yıkılmalı.’’
Radikal, İstanbul’un siluetini bozan ‘OnaltıDokuz’ adlı gökdelenleri, 14 Eylül 2011 günü ‘Tarihi siluete giren gökdelen’ haberiyle gündeme getirdi. Ardından tüm kamuoyunda gökdelenlere nasıl izin verildiği tartışmaları yaşandı. Ancak bu arada inşaatlar hızla yükseldi. Gökdelenleri yapan Astay Menkul Kıymetler Şirketi, ruhsatlarının yasal olduğunu savunarak inşaatı durdurmadı. 

Erdoğan: Konuşmuyorum 

17 Nisan tarihinde de Başbakan Tayyip Erdoğan şehrin siluetini bozduğu için “Gördükçe kahroluyorum” diye eleştirdiği OnaltıDokuz kulelerini yapan yakın arkadaşı işadamı Mesut Toprak’a ‘tıraşla’ ricasında bulunduğunu açıkladı. Erdoğan, “Yapacaklarını bekliyordum ama yapmadılar. Çok kırıldım. Şimdi o insanla konuşmuyorum” dedi.
Bu arada gökdelenler için Pendik’te oturan bir kişi tarafından, ‘İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nde, yapı ruhsatı ile bu ruhsatın dayanağı olan 1 / 1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1 / 5000 ölçekli nâzım imar planının, bodrum katların emsale dahil edilmemesi, 2.5 emsalin çevre yapılaşma şartlarının çok üstünde olması ve verilen inşaat ruhsatının İstanbul şehrinin siluetini bozduğu iddiasıyla dava açıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi davada, emsal 1 olan ve ticaret fonksiyonu olan planların mahkemece iptalinden sonra yeni imar planı yapıldığını ve şartların değiştirildiğini belirterek kendini savundu. Zeytinburnu Belediyesi ise davacının Pendik’te oturduğu ve menfaat ilişkisi bulunmadığı yönünde itirazda bulundu. Gökdelenleri inşa eden Astay Gayrimenkul İnşaat ve Turizm Şirketi ise “Taþýnmaz için hazýrlanan planlar ve düzenlenen inþaat ruhsatý nedeniyle hukuki, güncel ve meþru menfaatinin ihlal edilmemiþ olduðunu” savundu. 

Bilirkişi: Yasaya aykırı 

Mahkeme Mimar İhsan Sarı, Doç. Dr. Darçın Akın, Prof. Dr. Can Binan, Doç. Dr. Mehmet Küçükmehmetoğlu ve Mimar Mehmet Kaya’yı bilirkişi tayin etti. Bilirkişi, 38 sayfalık rapor hazırladı. Raporda gökdelenlerle ilgili olarak ‘Daha önce 1 olan emsalin 2.5’e çıkarılarak İmar Yasası’na aykırı hareket edildiği; (inşaatın) Dünya Miras Alanı Tampon Bölgesi sınırı içinde yer aldığı; İstanbul kara surlarının silueti içinde kaldığı, (inşaatın) İstanbul’un tarihi siluetini olumsuz etkileyerek kamu yararı taşımadığı’ sonuçlarına vardı. 

İstanbullu olması yeter 

İstanbul 4. İdare Mahkemesi 9 Mayıs tarihli kararında davaya öncelikle usul yönünden yapılan itirazları değerlendirdi. Mahkeme, davayı açan şahsın Zeytinburnu’nda oturmadığına yönelik itirazı, “İstanbul gibi tarihi ve kültürel öneme sahip bir şehrin sakini olarak buna ehliyeti var” gerekçesiyle reddetti.
Mahkeme esasa ilişkin olarak da bilirkişi raporuna atıfta bulunarak, “Tarihi Yarımada Kentsel ve Tarihi SİT’i Koruma Alanı olarak tanımlanan ‘Sur Tecrit Bandı’ nın bitişiğinde yer aldığı, parsel üzerinde bulunan yapıların, Tarihi Yarımada ile kurduğu ilişki çerçevesinde izlenebildiği bölgeler Kadıköy, Üsküdar, Galata, Kasımpaşa, Şişli, Boğaz Köprüsü ve köprünün Anadolu yakası ayağı olup Türkiye’nin uluslararası sözleşmeler ile korumayı taahhüt ettiği Dünya Miras Alanı üzerinde olumsuz bir durum ortaya koymaktadır” dedi.
Mahkeme emsalin 1’den 2.5’e çıkarılmasının da hukuka aykırı olduğunu, bodrum katların emsale dahil edilmeyerek ilave kata dönüştürüldüğünü vurgulayıp şöyle dedi:
“Dava konusu planlar ile taşınmaz için öngörülen yapılaşma şartlarının çevre yapılaşma şartlarına oranla yüksek olması nedeniyle planlarda olması gereken bütünlük ve kapsamlık ilkelerine aykırı olduğu gibi planlama esasları ile de örtüşmediği, taşınmaz üzerinde inşa edilen yapıların Tarihi Yarımada’nın tarihi ve kültürel kimliği ve Türkiye’nin uluslararası sözleşmelerle korumayı taahhüt ettiği Dünya Mirası Alanı üzerinde olumsuz bir durum ortaya koyduğu, Dünya Miras Alanı koruma ilkeleri ve ulusal koruma ölçütleri ile uyuşmadığı anlaşıldığından dava konusu planların şehircilik ilkeleri, planlama esas ve teknikleri ile kamu yararına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.”

Şimdi ne olacak?

Gökdelenleri inşa eden şirketin Danıştay’a itiraz hakkı bulunuyor. Danıştay kararı onarsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mahkemenin uygun görmediği planları yasaya uygun hale getirerek uygulamak zorunda. Bu durumda gökdelenleri İBB tamamen yıkabilir. Şirket ise İBB’ye yapı ruhsatını verdiği için tazminat davası açabilir. Şirket yetkilileri dün henüz karardan haberleri olmadığını söyleyerek şimdilik konuşmayacaklarını belirtti.


  http://www.radikal.com.tr/113486711348677

  YORUMLAR
  (7 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  bence - yuzucu

  Burada en büyük sorumlu ve suçlu,1 emsali 2,5 çıkararak,binaların bu kadar yükselmesine sebeb olanlardır.Danıştayda yıkılmasını isterse tazminatı ödemesi gerekenler onlardır ve kesinlikle belediye bütçesinden değil onlardan tahsil edilmelidir tazminat,ki örnek olsun bundan sonrakilere,.

  vay vay vay - diğer yaşam formu

  çanak çömlekçilerden Dünya Miras alanı koruması felan. Tamam, yıkılacak ve milyonlarca lira tazminat ödenecek de, kendi cebinden ödesin Tayyip efendi, milletin parasıyla değil. Beceriksizliğinizi ne diye millete ödetiyorsunuz.

  ben olsam - osmaniyettin

  ben bu evlerin sahibi olsam belediyeleri ruhsatı verenleri öyle bir cezaya çarptırırım ki! ey iktidar, sen sırf yandaşın diye hiçbir halttan anlamayanları önemli mevkilere getirirsen ahanda böyle olur, anca küser sonra da padişahlık taslarsın böyle. sen o adama izni verirken kafan neredeydi? hani bu işin asıl sorumluları? biraz sorumluluk alsınlar da görelim

  !!? - zebda

  yahu binalar bitince mi yıkmaya başlıyorsunuz..işin başında hiç yaptırtmayın...bu nasıl bir beyindir? yazık gunah o zamana ve harcanan paraya!

  Zararın neresinden dönülürse kârdır - smurfie

  Son zamanlarda duyduğum en güzel haber! Türkiye'de onlarca büyükşehir var. Gidin yatırımınızı oralarda yapın. Bırakın artık bu şehrin yakasını, beton duvarlarla boğmayın insanları. Bize yeşil alanlar, bisiklet yolları lazım; daha fazla gökdelen veya alışveriş merkezi değil.

  Küskün dostlar - OTRANBOGA

  "Traşla dedim" dinlemedi.Küstüm ve konuşmuyorum.Küstüm ve yıktırıyorum.

  SANKİ ADAM BU EVLERİ AYDA YAPTI GETİRİP İSTANBULA KONDURDU - pispor

  ya kardeşim bu evler seçim gecekondusu olarak bir gecede konmadı.aydan da taşınmadı.peki bu evlerin inşaatı ruhsatını bu belediye başkanı görmedimi.Şimdi ne olacak adam harcadığının iki katı ya tazminatını alacak yada o taksim yamacında bulunan Park oteli gibi yarı rezalet olarak kalacaklar.Birde şehircilik bakanı var.aldığı maaş helal mi bu zata.