Sınav gitti yazılı geldi

Sınav gitti yazılı geldi
Sınav gitti yazılı geldi
SBS'nin yerine getirilen modelin ismi 'Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş' oldu. Yeni modelde sınav yerine 'yazılı' ifadesi kullanılacak.
Haber: CAN GÜLERYÜZ / Arşivi

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl kaldırılan SBS’nin yerine konulacak sisteme ilişkin çalışmalarını son aşamaya getirdi. Bakan Nabi Avcı’ya sunulan yeni modelin 15 gün içinde açıklanacağı öğrenildi. Yeni modelde ‘yazılı’ vurgusu yapılacak, ‘sınav’ denilmesinden kaçınılacak. Yeni sistemle 6 dersten her dönem için getirilen 1 sınavla birlikte öğrencilerin daha çok sınava gireceği endişesi, uygulanacak testlerin her yıl öğrencinin zaten girdiği yazılılar olduğu veli ve öğrencilere anlatılarak aşılacak. Sistem velilere, “Çocuğunuzun zaten her yıl girdiği yazılılardan yeni yazılıların hiçbir farkı olmayacak. Sabah okuluna gidecek, 40 dakikalık ders içinde yazılıya girecek. Özel bir sınav değil” şeklinde anlatılacak. Yazılıların basit ve o ana kadar işlenen konuları kapsayacağı öğrenci ve velilere anlatılıp dershanelere gidilmesine gerek olmadığı da vurgulanacak. Yeni modele verilecek isim de belirlendi. Sınav kelimesinin yer almadığı modele, ‘Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş’ denilmesi karara bağlandı.
Öğretmene soru ücreti
Sistem kapsamında MEB bünyesinde, 6 dersten 2 dönemde her yıl yapılacak toplam 12 yazılı için soru havuzu oluşturulacak. Bu havuza ise tüm öğretmenlerden soru istenecek. Havuza alınmasına karar verilen sorular için öğretmene de ücret ödenecek.

Ortaöğretime Geçiş Sistemi nasıl işleyecek?


SBS yerine getirilen ‘Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş’ modelinin işleyişi ile ilgili ayrıntılar da ortaya çıktı. Yeni sistem şöyle işleyecek:
6 ders merkezi sınav kapsamında olacak. Ortaokul 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan yazılı sınavlardan bir tanesi merkezi sınav olarak gerçekleştirilecek.
Sınavlar temel dersler olan Türkçe, Fen ve Teknoloji, Matematik, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’ni içerecek.
İlk yıl 8. sınıflara test uygulanacak birkaç yıl içinde kademeli olarak testten klasik yazılıya geçilecek.
Merkezi sınavlar her ders için ayrı ayrı yapılacak. Sınavda çoktan seçmeli sorular (4 seçenekli) sorulacak. Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.
Öğrenciler kendi okullarında sınava girecekler, sınav salon başkanları ve gözetmenler, görev yaptıkları okulun dışında farklı bir okulda görev yapacaklar.
Geçerli bir özrü sebebiyle sınava giremeyen öğrenciler için sınavı takip eden haftada telafi sınavı yapılacak.
Öğrencilerin dönem puanı, merkezi ortak sınavlar ile öğretmenler tarafından verilen puanlardan oluşacak. Merkezi yazılılar yüzde 60 oranında etkili olacak.
Öğrencinin yazılı ve projelerden aldığı notların 1. dönem ve 2. dönem ortalaması ile yerleştirme ortalaması bulunacak.
Öğrencilerin 6. sınıftaki puanları yüzde 10, 7. sınıftaki puanları yüzde 20, 8. sınıftaki puanları da yüzde 70 oranında etki edecek. 6, 7, ve 8. sınıfların yıl sonu başarı puanlarının ağırlıklandırmasına göre oluşan puan, öğrencinin bir sonraki eğitim basamağında devam edeceği okulu belirleyecek.
Öğrencilerin gitmek istedikleri okullara yönelik tercihlerine yerleştirme işlemi puana göre merkezi olarak gerçekleştirilecek.
Liseye yerleştirmede puanların eşit olması durumunda kayıt yapılırken, 8, 7 ve 6. sınıflardaki yıl sonu puanı yüksekliği, okula devam durumu, doğum tarihinin daha sonra olması, tercih başvuru tarihinde öğrencinin ikametine yakınlık durumuna bakılacak.