Sınavsız üniversite komisyondan geçti

Mesleki teknik liselerden meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş ile TÜBİTAK
tarafından belirlenen uluslararası bilimsel yarışmalarda derece alan öğrencilerin, sınavsız olarak alanları doğrultusundaki lisans programlarına sınavsız yerleştirilmesini öngören tasarı, TBMM Eğitim Komisyonu'nda kabul edildi.

Mesleki teknik liselerden meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş ile TÜBİTAK
tarafından belirlenen uluslararası bilimsel yarışmalarda derece alan öğrencilerin, sınavsız olarak alanları doğrultusundaki lisans programlarına sınavsız yerleştirilmesini öngören tasarı, TBMM Eğitim Komisyonu'nda kabul edildi. TBMM Eğitim Komisyonu, YÖK Yasası, Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yasası, Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Yasası ile bazı iş ve işlemlerden katkı payı alınmasını öngören 4306 sayılı Yasa'da değişiklik öngören yasa tasarısı üzerindeki görüşmelerini tamamlayarak, tasarıyı kabul etti. Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu, toplantı sonunda yaptığı konuşmada Komisyon üyelerine teşekkür ederken, düzenleme ile eğitim sisteminde yeni bir reformun gerçekleşeceğini söyledi. Bostancıoğlu, tasarının 30 Haziran'a kadar yasalaşması durumunda uygulamanın 2001-2002 öğretim yılında başlatılabileceğini bildirdi.