Sınıfta kalma bu yıl gelecek

Milli Eğitim, ilköğretimden sonra ortaöğretimde de sınıf geçmeyi zorlaştırıyor. Bu yıla yetişecek yönetmeliğe göre, devamsızlıktan ve ikiden fazla dersten başarısız olan lise öğrencisi sınıf tekrarı yapacak.

ANKARA - 'Sıfırcı' öğrenci sayısı artınca sınıf geçmeyi zorlaştırma yolunu seçen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilköğretimin ardından ortaöğretimde de sınıf geçmeyi zorlaştırıyor. Bu yıl yürürlüğe konulması planlanan yeni yönetmeliğe göre, ikiden fazla dersten başarısız öğrencinin sınıf tekrarı yapması gündeme gelecek.
Başbakanlık, MEB tarafından hazırlanan 'Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği Taslağı'nı inceliyor. Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) sıfır puan alan öğrenci sayısındaki artışı da dikkate alarak hazırlanan taslaktaki düzenlemeye göre, alt sınıflardaki sorumlu olduğu dersler de dahil ikiden fazla sorumlu dersi bulunanlar, sınıf tekrarı yapacak.
Kimler tekrar yapacak?
Taslakta, sınıf tekrarı yapacak öğrenciler şöyle sıralanıyor: Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıf geçemeyenler, sorumlu olarak sınıf geçemeyenler ve devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan öğrenciler.
Taslaktaki düzenlemeyle, lise 2 ve 3. sınıf öğrencileri artık devamsızlığın yanı sıra başarısız oldukları dersler nedeniyle de sınıf tekrarı yapacak. Son sınıfta devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar dışındaki öğrencilerden mezun olamayanlar, istemeleri halinde sınıf tekrarı yapabilecek. Tekrar yapmak istemeyenler sorumluluk sınavlarına girebilecek. Ayrıca, geçmiş dönemde başarısız olunan derslerden bir üst sınıfa 'geçer not' alınınca, alt sınıftaki ders verilmiş sayılıyordu. Yeni düzenlemeyle öğrencinin alt sınıfta başarısız olduğu dersi de vermesi gerekecek.
Başarı ortalaması
Yönetmeliğe göre, doğrudan sınıf geçmek için 9. sınıfta (lise 1) yıl sonu başarı ortalamasının en az 2 olması gerekiyor. Diğer sınıflarda ise, alan dışı derslerden başarısız olanlar 2, alan derslerinden başarısız olanlar da en az 2.5 yıl sonu ağırlıklı notu almaları halinde sınıf geçebilecek. Başarı ortalamasıyla doğrudan sınıf geçme sistemi de okul türlerine göre değişecek.
Okul türleri ise, 'Fen ve sosyal bilimler liseleri', 'Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan liseler', 'Genel lise, spor lisesi ve mesleki-teknik liseler' olarak belirlendi. Talim ve Terbiye Kurulu'nca bu lise türlerine göre belirlenecek dersler dışındaki derslerden başarısız olan öğrencilerin, doğrudan sınıf geçebilmek için gereken başarı ortalamaları şöyle: Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinde 3.50, yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan liselerde 3.00, genel lise, spor lisesi ve mesleki-teknik liselerde 2.50.
Lise sonlar dikkat!
ÖSS'ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerin ikinci dönem okula devamlılığını sağlamaya yönelik hükümlerin de yer aldığı taslakta,
'Öğrenim Hakkı' başlıklı yeni bir madde bulunuyor. Artık "Özürleri nedeniyle okula devam edemeyen, devam ettikleri halde iki dönem notu alamayan öğrenciler ile ikinci dönem okula hiç devam etmeyen öğrenciler, o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılacak."
Sorumluluk sınavı
Mevcut yönetmelikte, özre dayalı bir sebeple bir dersten yalnız bir dönem notu almış öğrencilerin bu notu, yıl sonu notu sayılıyor. 'Öğrenim hakkı' maddesi uyarınca, mezun olamayan son sınıf öğrencilerine, geçmişte sınıf tekrarı yaptılarsa 1, yapmadılarsa 2 öğretim yılı ek süre tanınacak.
Bu durumda bulunan öğrenciler, başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girecek. Girdiği sınavlar sonunda yine başarısız olurlarsa kayıtları silinecek.
Geç kalmaya disiplin yok
Taslakta öngörülen diğer değişikliklerden bazıları şunlar:

  • Geç gelmeyi alışkanlık haline getirenler ile sınıftan veya okuldan izinsiz ayrılanlar için disiplin işlemi uygulanmayacak.
  • Birinci ders dışındaki geç gelmeler, devamsızlık kabul edilecek.
  • Sorumlu olarak sınıf geçme sistemine ilişkin hazırlanan bu yeni düzenleme bu eğitim-öğretim yılında 9. sınıfta öğrenim gören öğrencilere kademeli olarak uygulamaya konulacak.