Sınırlarımız kontrol edilemiyor

Bilgi Üniversitesi Avrupa Etüdleri Direktörü Emre Gönen, AB ile müzakere sürecinin Türkiye'yi zorlayacağını söylüyor. Emre Gönen'e göre Türkiye'nin en büyük üç sorunu, kayıt dışı tarım nüfusu, kayıt dışı ekonomi ve başıboş sınırlar...
Haber: NEŞE DÜZEL / Arşivi

NEDEN? Emre Gönen
Türkiye bir tarihi dönemece daha giriyor. Dünyanın değişim hızına uygun olarak, son yıllarda art arda geleceğimizi değiştirecek noktalardan geçiyoruz. Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde de önümüzdeki hafta müzakerelere başlayarak son düzlüğe girmiş olacağız. Müzakerelerin zorlu geçeceği herkesin ortak fikri. Yetmiş milyonluk bir nüfus kendisine hiç benzemeyen, gelenekleriyle, diniyle, ekonomisiyle, siyasetiyle, hukukuyla farklı bir birliğe eklemlenecek. İki tarafın da bu süreçte sancılı zamanlar yaşayacağı görülebiliyor. Sanayi tesislerinin atık sisteminden balık avlama standartlarına, seçim barajlarından devletin ihale usullerine, hayatımızın her alanında tarihimiz boyunca görmediğimiz düzenlemeler yaşayacağız. Yaşamın hemen hemen her köşesi kurallara bağlanacak ve şeffaflaşacak. Bu süreçte Avrupa'da kimler Türkiye'nin önünü kesmek isteyecek? Kimler niye bizim üyeliğimize destek olacak? Hangi alanlarda zorlanacağız? Müzakereler ne kadar sürecek? Tam üyelik ne zaman gerçekleşecek? Bilgi Üniversitesi Avrupa Etüdleri Direktörü Emre Gönen'e sorduk. AB üzerine kitaplar yazan Emre Gönen, iş dünyasının AB ile ilişkileri üzerine çalışan İKV'nin eski genel sekreteriydi.

Avrupa Birliği ile müzakerelerin başlamasına çok az kaldı. Bu müzakereler sırasında Türkiye'nin üyeliğine karşı olan ülkeler büyük sorunlar çıkarabilir mi?
Müzakereler AB hukukuna, yani muktesebatına uyum için yapılıyor. AB muktesebatı dediğimiz, o devasa tek pazarı salimen işletmeye yönelik hukuki çerçevedir. Müzakereler de bu muktesebatın aday ülke tarafından hangi sürede, hangi destek mekanizmalarıyla üstlenileceğinin tartışılmasıdır. Türkiye'nin üyeliğine karşı olanların, müzakereler sırasında Türkiye'nin evet diyemeyeceği bir sorun çıkarma-ları kolay değil. AB ile ilişkilerde risk-ler müzakereler tamamlandıktan sonra ortaya çıkar. Fransa sinyalini verdi.
Siz, Fransa'nın müzakereler sırasında nasıl tutum izleyeceğini düşünüyorsunuz?
Fransa, ''Türkiye, AB'yle müzakereleri bitirip tam üyelik aşamasına geldiğinde, ben referandum yaparım. Türkiye'yi AB'ye istiyor musunuz diye Fransız halkına sorarım' dedi. Oysa Avrupa Birliği'nde hiçbir zaman üye ülke halklarına, 'Siz bu yeni adayı istiyor musunuz' diye sorulmaz. Yeni adayın tam üyeliğe kabulünü sadece AB ülkelerinin parlamentoları onaylar. Fransa halk oylamasını Türkiye için şapkadan çıkardı. Hâlâ da arkasında duruyor.
Fransa, Türkiye karşıtı bir koalisyon oluşturabilir mi?
Yapmaya çalıştığı o. Kıbrıs'ı kullanarak, müzakereler öncesinde Türkiye'ye karşı bir koalisyon oluşturmaya çalıştı ama şu anda çok başarısız oldu. 25 üyeden sadece üçünü yanına çekebildi. Avusturya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan... Yunanistan, müzakereler öncesinde Türkiye'ye karşı ciddi bir muhalefet koymak istemiyor. Karamanlis yerine Papandreu iktidarda olsaydı, Türkiye'yle karşı karşıya gelmemek için sofistike bir pozisyon oluşturabilirdi ama Karamanlis başaramıyor.
Yunanistan'ın müzakerelerde nasıl davranmasını bekliyorsunuz?
Yunanistan, Türkiye'nin müzakere sürecini başarıyla götürmesini yürekten istiyor. Türkiye bugüne kadar Yunanistan'a hep tehlike olarak gözüktü. AB hedefiyle birlikte Türkiye nötralize olacak. Bunun Yunanistan'a maliyeti sıfır. Türkiye AB'ye üye olduğunda Türk-Yunan sınırı iç sınır sayılacağı için Ege sorunu diye bir sorun kalmayacak. Oysa Yunanistan'ın bütün hava kuvvetleri, Türkiye'den gelecek bir saldırıyı Ege Denizi üzerinde engelleme-ye yöneliktir. Yunanistan Türkiye'nin üyeliğiyle Kıbrıs sorununu da bir şekilde halledebilecek. Ayrıca savunma harcamaları da azalacağından Yunanistan'da refah seviyesi fırlayacak. Yunanistan'ın ana hedefi Türkiye'nin AB'ye girmesidir. Müzakerelerin kesintiye uğraması korkulu rüyasıdır. Ama şu anda, 'Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımamakta haklı' diyemeyeceğine göre, Kıbrıs Rum Kesimi'yle birlikte davranıyor, fakat inisiyatif alarak ortalığı hiç bulandırmıyor. Yunanistan'dan çok az deklarasyon geliyor.
Kıbrıs Rum Kesimi veto tehdidinde bulunuyor. Kıbrıslılar sorun yaratabilir mi peki?
Muhakkak yaratacaklar ama müzakereler sırasında yaratabileceklerini sanmıyorum. 34 konu başlığının müzakereye her açılışında ve kapanışında Kıbrıs Rum Kesimi'nin de diğer üyeler gi-bi veto hakkı var ama veto hakkını da 'Ben üyeyim. Benim veto hakkım var. Türkiye'yi beğenmiyorum' diyerek keyfi kullanamaz ve müzakereleri engelleyemez. Çünkü 'Niye veto ediyorsun' diye sorarlar adama. Ama Kıbrıs Rum Kesimi, 'Benim mallarım Türkiye'ye giremiyor, çünkü bana limanları açmıyor' derse, orada haklı olabilir. Türkiye AB müktesebatına uyum göstermezse veto hakkını kullanabilir. Rum Kesimi müzakereler tamamlandığında ve Türkiye tam üyelik aşamasına geldiğinde sorun çıkarır. Çünkü Türkiye'nin AB'ye tam üye olabilmesi için diğer üye ülkelerin parlamentoları gibi Kıbrıs Rum Kesimi parlamentosunun da tam üyeliği onaylaması gerekiyor.
Avusturya niye Türkiye karşıtı?
Türk işçilerinin genel nüfusa oranının en yüksek olduğu Avrupa ülkesi Avusturya. Ama Türk işçileriyle Almanya'da olan nispeten yumuşak entegrasyon Avusturya'da yok. Bu ülkede çok ciddi bir yabancı düşmanlığı var. En fazla yabancı nüfus da Türk olduğu için Türkiye'nin AB üyeliğiyle sorunlu bir ülke Avusturya. Ama o da tek başına 'Türkiye'yi veto ediyorum' deme gücüne sahip değil. Böyle bir güç Avrupa Birliği'nde giderek azalıyor zaten. Fransa'nın da gücü azalıyor ama Fransa 25 üyeli AB'de nasıl davranılır, nasıl etki edilir bilmiyor. O hâlâ 6'lar, 9'lar döneminin reaksiyonlarını veriyor.
AB dönem başkanı İngiltere, Türkiye lehine ağırlığını koymakta çok kararlı gözüküyor. İngiltere'nin gücü Türkiye muhaliflerinin çıkışlarını bastırmaya yeter mi?
Yetmez. Yani Fransa, Almanya, İtalya hepsi birden Türkiye'nin karşısında olsa, İngiltere tek başına bunların muhalefetini bastıramaz ama İngiltere'nin yanında şu anda 21 ülke var. Hollanda bile Protestan ahlakı çerçevesinde Türkiye'ye hayır demeyi reddediyor. O zaman tabii İngiliz hariciyesinin işi kolaylaşıyor. Ayrıca Avrupa'da hiçbir ülkenin dışişleri İngiltere'nin yeteneğinde de değil. Bir Lüksemburg'un, bir Estonya'nın dönem başkanlığında Türkiye'nin işi bu kadar kolay yürümezdi. İngiltere'nin dönem başkanı olması Türkiye için büyük şans.
İtalya sizce bizi desteklemeyi sürdürecek mi?
Mutlaka. İtalya'nın Türkiye'yi desteklemesi için her türlü sebep var. Biz bir güney ülkesiyiz ve İtalya'yla ticari ilişkilerimiz geleneksel olarak gelişmiş.
Bu ülkelerin davranışları neticede siyasi ve ekonomik. Avrupa Birliği'nin hukuku açısından baktığımızda Türkiye'nin durumu ne?
Daha gidilecek çok mesafe var. AB hukuku bir ülkenin hayatının sadece bazı boyutlarını kapsıyor ama o ülkede hayatın diğer alanları da eskisi gibi kalamıyor. Mesela AB hukuku ekonomiyi yönetir. Ekonomiyi düzenleyen mekanizmaları oturtur, insanları hakkını arayan bireyler haline getirir. Ama iş ekonomide hakkını aramakla kalmaz ki. Ekonomide hakkını arayan siyasette de hakkını arar. İnsan bir bütündür. Hak aramanın kompartımanları olmaz. AB'nin elindeki sihirli değnek budur.
Nedir?
Şeffaflıktır. AB, kontrol mekanizması olarak günün 24 saati, haftanın yedi günü devamlı teyakkuzda olan bir tüketiciler topluluğudur. Sistem, hakkını arama üzerine kuruludur. Yoksa bu büyük pazar başka türlü işlemez. AB sistemi mevzuatla falan kontrol edilemez. Yolsuzluğa gider ve astarı yüzünden pahalıya mal olur. Sistem, şeffaflık ve hakkını arayan tüketiciler sayesinde tıkır tıkır çalışıyor ve kontrol ediliyor. Onun için AB, 'şeffaflaşın, daha demokratik ve katılımcı olun' diye bunca yıldır Türkiye'yi sıkıştırıyor. Türkiye AB sistemine eklemlenmek istiyorsa şeffaflaşmak zorunda. Mesela müzakere sürecinde Türkiye'de Siyasi Partiler Kanunu da böyle kalamayacak, değişecek. Ama arayın bakalım, AB mevzuatında siyasi partiler kanunu hakkında tek satır var mı? Avrupa demokrasilerinin temel meselesi siyasi partilerin ve onların yerel, ulusal yöneticilerinin finansman kaynaklarını, harcadıkları paraları denetlemektir. Türkiye müzakereler sırasında şeffaflaşacak. Avrupa şeffaflaşmak için mücadele ederken Türkiye'nin bu lagar, fosilleşmiş halini korumasına imkân ihtimal yok. Mesela AB'nin hiç karışmadığı alanlar var.
Ne gibi?
Eğitim ve sağlığa hiç karışmaz. Her ülkenin ilköğretim ve lise sistemi, müfredatı farklıdır. Ama AB bu alanlara karışmıyor diye bu alanlar hiçbir şey olmamış gibi eskisi gibi kalamayacak. Çünkü hayat değişecek ve değişen hayat çekip onları da götürecek.
Müzakereye otururken Türkiye'nin lehinde olan unsurlar ne?
Birincisi, Türkiye'nin ciddi bir Gümrük Birliği tecrübesi var. Biz AB'nin içinde nasıl yaşanılacağını 1991'den beri öğreniyoruz. İkincisi, Türkiye AB kökenli sanayi geleneğine sahip. Yabancı sermaye yatırımları AB ülkelerinden gelmeye devam ediyor. Üçüncüsü, Türkiye kişi başına yedi bin dolar gelir seviyesine doğru hızla gidiyor. Bu bir milattır. Bu noktadan sonra refah toplumuna geçiş başlar. Bugün, yeni girenler de dahil bütün AB üyeleri yaşlı toplumlar. Almanya'da ortalama yaş 58. Bu yaş grubundaki insanın harcamaları çok kısıtlıdır. Türkiye'de ise nüfusun yüzde 65'i 30 yaşın altında. Türkiye'nin en büyük avantajı bölgeye katkısı ya da askeri gücü değil. En büyük gücü genç nüfusu. Çünkü AB'nin temel sorunu ekonomik büyüme. Kendine bir büyüme motoru arıyor. Türkiye'de zenginleşme çabası içinde olan ve büyük bir tüketici deposunu oluşturan genç nüfus, AB'nin büyüme sorununun çözümüne katkıda bulunacak.
Müzakereye otururken aleyhimizde ne var peki?
Bir kere kayıt dışı çok büyük bir tarım nüfusu var. Üstelik bunların bir kısmı kırsal kesimde de çalışmıyor, büyük şehirlerin çevresinde hayvancılık yapıyor, bahçesini ekiyor. AB, Türkiye'nin bu yapısal sorunu halletmesini isteyecek. İkincisi, yarısı kayıt dışı olan yapısıyla Türk ekonomisi şeffaflıktan bayağı uzak. Bu kayıt dışılık da esasen kırsal kesimden başlıyor. Devlet 1950'lerden sonra bir karar aldı. Kırsal kesimden vergi istemiyor, denetleme yapmıyor. Devletten bekleyen fakat devlete katkıda bulunmayan bir kesim var Türkiye'de. Bu sorunu bir müzakere sürecinde halledemezsiniz. Üçüncüsü de Türkiye'nin sınırları kontrol edilmiyor. İnsan ve mal kaçakçılığı gırla gidiyor. AB ise bir güvenlik bölgesi olmak istiyor. Nasreddin Hoca'nın türbesi gibi bir sınır uygulamasıyla AB'ye girilmez. AB, İtalya gibi kurucu ülkeyi Şengen'e almadı ve onu sınır uygulamasında yola getirdi. Bütün bunların hepsi Türkiye için ciddi sorun olacak, ama aşılmaz sorunlar olmayacak. Biz büyük bir ülkeyiz. Büyük ülkelerin AB'ye girmesi hep çok zor oldu. İngiltere de, İspanya da, Polonya da zor girdi. Türkiye de çok zor girecek.
AB ile ilişkilerde bizim karşımıza genellikle Kürt meselesi çıkardı. PKK'nın tam müzakereler öncesi şiddeti ön plana çıkaran provokasyonları açıkça uygulaması Avrupa'nın tutumunu nasıl etkiler?
Hak uygulamalarında sorunlar olabilir ama bugün Türkiye'de hiçbir şey silahlı eylemi haklı gösterebilecek noktada değil. PKK, AB'den büyük anlayış görüyordu, bu anlayış kalmadı. Şu anda PKK herkesi rahatsız ediyor. Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Hollandalı Lagendijk, 'Şiddet, PKK'nın sonu olacak' dedi. Türkiye'nin Kürtlerle ilgili daha demokratik tutum aldığına inandıkları sürece PKK'nın arkasındaki desteği çekecekler ve PKK çökecek.
Biz hâlâ askeri darbenin yaptığı Anayasa'yla yönetiliyoruz. Müzakere sürecinde bu gündeme gelir mi?
1995'e kadar İrlanda'nın anayasası bütün adayı, yani İngiltere topraklarını da kapsıyordu. Ancak on yıl önce değiştirmek akıllarına geldi. Geçmişten gelen, uygulanmayan metinlerdi bunlar. AB, üye ülkelerin anayasasının ne olduğuna karışmaz. Ama şu var, 12 Eylül'ün Türkiye'de tesis ettiği sistem müzakere sürecinde her anlamda daha hızlı sorgulanacak. Çünkü Türkiye'deki sistem AB'nin büyüteçi altına alınacak.
Çevre sorunlarında ciddi tartışmalar çıkacağı söyleniyor, öyle mi?
Çıkacak. Türkiye'de sokaktaki otomobillerin emisyonunda bile çok ciddi sorun var. En büyük sorun ise ölçüm konusunda çıkacak. Çevrenin ne kadar kirli olduğunu, kimin ne yaptığını, nasıl kirlettiğini biz hâlâ ölçemiyoruz. Biz hiçbir zaman bir kontrol mekanizması kurmadık. Arıtma tesislerini kuran kurdu, kurmayanı ise kimse peşinden kovalamadı. Yer altı telefon kablosuna atık su veren şirketler var. Çevre kirliliğini kontrol etmek kolay değildir. Devletin kontrolü yetmez. Çevrenin kirletilip kirletilmediğinin kontrolü toplum tarafından da yapılmalıdır, herkes birbirini kontrol etmelidir. AB'yle müzakere süreci Türk'ün ateşle imtihanıdır. Türkiye, standartlarını yükseltme mücadelesi verecek bu süreçte.
Müzakereler ne kadar sürer?
Müzakereler öyle on yıl falan sürmez. En uzun İspanya'nınki sürdü, yedi yılı aştı. Ondan sonra Komisyon'un aldığı zımni bir karar var hiçbir müzakere beş seneyi aşmasın diye. Çünkü hem müzakere yorgunluğu yaratılıyor hem de AB politikaları ve aday ülke hükümetleri değişebiliyor. Şimdi etrafı ürkütmemek için kimse bu konunun üzerine gitmiyor ama öyle 10-15 yıllık müzakere süreçleri demagojinin ötesinde bir şey değil. Türkiye'yle müzakereler altı-yedi yıl sürer ve Türkiye 2011'den itibaren tam üyelik aşamasına gelmiş bir aday ülke olur.
Müzakerelerin kesilme ihtimali var mı peki?
Hep var. AB'yle ciddi krizlerden döneceğiz ve sonunda üye olacağız. Franco'dan kurtulan İspanya yedi senede üye oldu, Türkiye mi olamayacak?
Tam üyelik yerine başka bir statü önerebilirler mi bize?
Şu an AB'de böyle bir statü yok. Oluşturmaları çok zor. Onu önermek bu işi yapmayalım demekle eş anlamlı.
Avrupa, Türkiye'yi kabul etmeye hazır mı?
Hayır ama Polonya'ya da hazır değildi. İngiltere'ye ise hiç değildi. Türkiye de hilafeti kaldırmaya hazır değildi. Toplumların hazır olması beklenirse bir şey yapılamaz. İradi adımlar atmak lazım. AB siyasi iradesini koyacak ve Türkiye'ye kapıyı açacak...


    http://www.radikal.com.tr/7583497583490

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.