@omererbil

'Sit alanlarını tahrip edene nasıl ceza verilmez?'

'Sit alanlarını tahrip edene nasıl ceza verilmez?'
'Sit alanlarını tahrip edene nasıl ceza verilmez?'
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ''Zaten sit alanlarına karşı ülkemizde büyük bir özensizlik var. Hemen gerekli düzenlemeyi yapar TBMM'ye sevk ederiz'' dedi.
Haber: ÖMER ERBİL / Arşivi

Sit alanlarında inşaat yapanlar ile tescilli tarihi binaları yıkanlara 2863 sayılı yasanın cezalar kısmında öngörülen 2 ile 5 yıl arasında hapis cezasını Anayasa Mahkemesi iptal etmişti. Gerekçe olarak da “neyin kültür varlığı, nerenin sit alanı olduğunun belirsizlik taşıması”nı göstermişti. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay duruma el koydu. Bakan Günay, ‘‘Zaten sit alanlarına karşı ülkemizde büyük bir özensizlik var. Hemen gerekli düzenlemeyi yapar TBMM ’ye sevk ederiz’’ dedi. 

Herkes endişeli! 
Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği 2863 sayılı yasanın 65. maddesinin a ve b bentlerinde; ‘‘Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarara uğramalarına kasten sebebiyet verenler ile sit alanlarında geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına, koruma amaçlı imar planlarına ve koruma bölge kurullarınca belirlenen koruma alanlarında izinsiz inşai ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlara 2 ile 5 yıl arasında hapis cezası’’ öngörülüyordu. Bu karardan sonra hapis cezası kalktığı için çevreciler, arkeologlar tarihi alanların yağmalanmasından endişe duymuşlardı. 

‘Bilmiyordum’ diye bahane olamaz! 
Radikal’in iki gündür ısrarla devam ettiği haberler üzerine dün Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay aradı. Bakan Günay Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararını henüz okumadığını ancak yazılanlardan anlaşıldığı üzere bu iptalin sit alanlarında yağmalamayı arttıracağını belirterek şöyle konuştu: ‘‘Koruma Bölge Kurulu olarak uyarmışsak, kurul kararlarını dağıtmış ve belirlenen alanın sit olduğunu ilgili mercilere bildirmişsek vatandaş bunu bile bile tahrip ediyor, zarar veriyorsa buna nasıl olur da ceza verilmez. Sit alanı olduğunu bilmiyordum bahane olamaz. Biz bu alanları duyuruyoruz. Vatandaş tarlasında, arsasında tarihi bir yapıya denk gelmiş ama orası sit alanı henüz belirlenmemişse ve bunu tahrip etmişse belki orada cezadan kurtulabilir. Diğer türlü sit alanları belliyken tahribat yapıyorsa bu cezasız kalmamalı. Ortaya telafisi güç bir ortam ve tahribatlar çıkar. Anayasa Mahkemesi’nin kararını dikkatlice inceleteceğim. Kurul kararı olmasına rağmen yetkili makamlar uyardığı halde arkeolojik ve tarihsel ya da doğal sit’ler yağmalanıyorsa burda belirsizlikten söz edilemez.” 

Acil yasal düzenleme!
Sit alanlarına yapılan müdahalelerde ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğinin altını çizen Bakan Günay şöyle devam etti: “Aksi halde herkes bahaneler bularak kendini aklamaya çalışır. Duymadım, bilmiyordum demekle olmaz. Zaten sit alanlarına karşı ülkemizde br özensizlik var. Kasıtlı tahribat yapılıyor. Anayasa Mahkemesi’nin sözü edilen kararı daha büyük belirsizlik ortamını ortaya çıkarmasından, tarihi alanları tahribe uğratanlara yeni fırsatlar çıkarmasından endişe duyuyorum. İlgili mevzuatı en kısa zamanda geniş çerçevede gözden geçirip yasal boşluk doğmaması için ivedilikle gerekeni yapacağız. Hemen yasal düzenleme yapar Meclise sunarız. Yaptırım olmadan sit alanlarını koruyamayız.”