Sivas katliamına 31 idam

Yargıtay Dokuzuncu Ceza Dairesi, Sivas olayları davasında Ankara Bir No'lu DGM'nin 33 sanık hakkında verdiği idam kararından 31'ini onarken, iki sanık hakkındaki hükmü bozdu.

Yargıtay Dokuzuncu Ceza Dairesi, Sivas olayları davasında Ankara Bir No'lu DGM 'nin 33 sanık hakkında verdiği idam kararından 31'ini onarken, iki sanık hakkındaki hükmü bozdu. Daire, çeşitli hapis cezalarına çarptırılan 15 sanıktan 14'ü hakkındaki hükmü onadı. Bir kişi hakkındaki karar da bozuldu. Yargıtay Dokuzuncu Ceza Dairesi'nce, Ankara 1 No'lu DGM'nin Sivas olayları davasında verdiği kararın temyiz işleminin sonucu bugün açıklandı. Daire
Başkanı Demirel Tavil, sanıklardan Durmuş Tufan, Mevlüt Atalay ve Ali Kurt hakkındaki kararların bozulduğunu, diğer sanıklara ilişkin kararların ise onandığını bildirdi. Mevlüt Atalay ve Ali Kurt idam cezasına, Durmuş Tufan ise 20 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu sanıklar hakkındaki hükümler, kamuoyunda Pişmanlık Yasası olarak bilinen yasadan faydalanma talepleri
bulunması, ancak mahkemenin bu konuda olumlu ya da olumsuz yönde bir karar vermemesi nedeniyle bozuldu.