Sivil savunma ekibi tecrübesiz

Konya sivil savunma ekipleri, bu il deprem bölgesinde olmadığı için 'enkaz' eğitimi almadı.

ANKARA - Konya sivil savunma ekipleri, bu il deprem bölgesinde olmadığı için 'enkaz' eğitimi almadı.
1999 Marmara ve Düzce depremlerinden sonra afet, savaş ve önemli kazalarda kurtarma ve yardım hizmetleri yapmak üzere 11 merkez kuruldu. Bu merkezler coğrafi konum, ulaştırma olanakları ve afete uğraması muhtemel bölgeler dikkate alınarak Adana, Afyon, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum,
İstanbul, İzmir, Sakarya, Samsun ve Van'da 120'şer kişiden oluşan sivil savunma arama kurtarma birlikleri oluşturuldu.
Diğer iller ise yine coğrafi yakınlarına göre bu merkezlere bağlandı. Konya, Afyon'daki merkezin alt birimi oldu. 11 merkezde bulunan ekipler kendilerine bağlı illerdeki sivil savunma ekiplerine uygulamalı eğitim verdi. Bunda, deprem, sel gibi afetlere maruz kalma olasılığı yüksek illere öncelik verildi. Deprem bölgesi olmadığı için Konya'daki ekiplere, enkaz kaldırma, uygulamalı olarak öğretilmedi.