Sivil toplum 301 için hükümeti sahaya çağırdı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 301. madde değişikliği için 'Teklifi getirsinler değerlendiririz' açıklaması üzerine Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) çağrısıyla bir araya gelen...

ANKARA - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 301. madde değişikliği için 'Teklifi getirsinler değerlendiririz' açıklaması üzerine Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) çağrısıyla bir araya gelen sivil toplum örgütlerinden, değişiklik teklifi değil, hükümeti sahaya çağırma kararı çıktı. Toplantı, 'İlk adımı hükümet atsın tasarı hazırlasın, biz de katkı sağlamaya hazırız' bildirisiyle sona erdi.
Dink cinayeti ardından daha yoğun tartışılan 301. madde değişikliğini tartışmak için TBB'nin çağrısı üzerine dün 19 sivil toplum örgüt bir araya geldi.
'Aynen kalsın' diyenler toplantıyı terk etti
TBB Başkanı Özdemir Özok, 301'le ilgili Başbakan Erdoğan'ın "sivil toplum kuruluşları belirli bir mutabakat ve ortak görüş geliştiremedi, biz mutabakat bekledik gelmedi, günah bizden gitti" yönünde açıklamaları karşısında kendilerini muhatap saydıklarını söyledi. Özok'un konuşmasının ardından toplantı başladı, 301 değiştirilmesin diyen Kamu-Sen ve Veteriner Hekimler Birliği ve TİSK temsilcisi toplantıyı terk etti.
Toplantıya yöntem tartışması damgasını vurdu. 301. maddenin tümden kaldırılmasını isteyen temsilciler (TTB, KESK, DİSK, TMMOB, Eczacılar Birliği ve Diş Hekimleri Birliği) ile değişikliğin yeterli olacağını savunan grup ancak, bu konuda ilk adımı hükümetin atması noktasında uzlaşabildi ve toplantı 18 örgütün imzaladığı şu bildiriyle sona erdi:
"Yapılan değerlendirme sonucu toplumsal barışın korunmasının önemine özel vurgu yapılarak aşağıdaki görüşlerin kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir:
1- Bazı örgütler 301. maddenin aynen kalmasını savunmuşlardır.
2- Katılan örgütlerin çok büyük çoğunluğu 301. maddenin hem düzenleme hem de uygulamasının Türkiye'nin demokratik açılımında büyük bir sorun oluşturduğu görüşünde birleşmişlerdir. Katılan kuruluşlar öncelikle siyasi iradenin bu konuda somut bir tasarı hazırlamasının gerekli olduğu sonucuna varmışlardır. Ortaya çıkacak hükümet tasarrufunu değerlendirmek ve bu çalışmaları sürdürmek konusunda görüş birliği sağlanmıştır, kamuoyuna saygıyla duyurulur"
Özok, bildiriyi okuduktan sonra gelişme olursa yeniden toplanabileceklerini söyledi.