'Sivil toplum andıçı' sızınca asker belge güvenliğini gözden geçirmiş

Ergenekon savcılarına gönderilen bir belge de Taraf'ta 7 Nisan 2008'de çıkan haberle ilgili. ABD, AB ve Musevilerin Türkiye'yi yıkmaya çalıştığına ilişkin andıçın anlatıldığı haber üzerine asker bir bilgi notu hazırlamış

İhbarcı subayın savcıya gönderdiği ‘gizli belge’de ‘sivil toplum andıçı’nın nasıl hazırlandığı anlatılıyor
İSTANBUL - Ergenekon savcılarının elinde bulunan ve ‘İrticayla Mücadele Eylem Planı’nın orijinal belgesiyle gönderilen belgelerden biri de yine Genelkurmay’a ait bir bilgi notunu içeriyor. Bilgi notu Taraf gazetesinde 7 Nisan 2008’de yayımlanan bir haberle ilgili. Taraf gazetesi bu haberinde Genelkurmay tarafından 2006 yılında hazırlanan andıçı konu etmiş ve bu andıçta ABD, AB ve Musevilerin Soros Vakfı üzerinden sivil toplum örgütlerine rejimi değiştirmek ve ülkeyi bölmek için yardım ettiğinin yazıldığını haberleştirmişti. Orgeneral Işık Koşaner’e sunulduğu belirtilen ‘ABD ve AB’nin yönlendirdiği sivil toplum örgütleri’ andıçında Rahmi Koç’un eşbaşkanı olduğu, Kemal Derviş ve Bülent Eczacıbaşı gibi isimlerin de yer aldığı bir örgüt anlatılıyordu. Şu an Ergenekon savcılarında bulunan ‘bilgi notu’ başlıklı belgedeyse, bu haberle ilgili değerlendirmeler yer alıyor. Değerlendirmede, habere konu olan çalışmanın varlığı kabul ediliyor. Belgenin tam metni şöyle:

1. Bu bilgi notu 07 Nisan 2008 tarihinde bir gazetede yayımlanın sivil toplum örgütleri ile ilgili haberlere ilişkin olarak yapılan inceleme hakkında bilgi sunmak maksadıyla hazırlanmıştır. TSK’yı yıpratmak, bu kapsamda bazı kişi ve kuruluşların isimlerini açıklayarak onları ordu karşıtı grubun yanına çekmek, bazı personelinin isimlerini açıklayarak onları yıpratmak ve baskı altına almak, benzer konularda araştırma yapılması ve bilgi toplanmasına yönelik gayretleri caydırmak, kamuoyunu yönlendirmek, haberi yayımlayan ve kullanan medyanın tanıtımını yapmak ve okuyucu kitlesini artırmak maksadıyla bahse konu dokümanın haber konusu yapıldığı kıymetlendirilmektedir.

2. Habere konu olan çalışma ‘Toplumsal Gelişimi Destek Faaliyetleri (TGDF)’ kapsamında, işbirliği yapılabilecek sivil toplum örgütlerin belirlenmesi maksadıyla, 29 Temmuz 2004 tarihinde başlamış, Nisan 2006 ayı içinde ilgili makamlara arz edilmiştir. İstihbarat Başkanlığı ile koordineli sürdürülen STÖ’lerle ilgili çalışma sonunda hazırlanan doküman bir adet CD’ye kaydedilmiş ve İsth. Başkanlığı’nda talepte bulunan Şube Müdürü’ne elden teslim edilmiştir. Söz konusu haberin gazetede yayımlandığı gün başlatılan inceleme kapsamında.
a. J. Teknik İstihbarat Analiz Timi, söz konusu dosya hakkında işlem yapılan üç bilgisayar geçmişteki kayıtların izi takibi maksadıyla incelemeye alınmıştır.
b. Aynı araştırmaya paralel olarak, MEBS Timi, merkezi ağ sistemine dahil internet kayıtlarının geriye doğru incelenmesine başlanmıştır.

3. Üç hafta süren teknik ve idari inceleme sonucunda söz konusu dosyaların güncellenerek ve şifreli olarak iki ayrı bilgisayarda muhafaza edildiği belirlenmiş, aynı bilgisayarlardan çeşitli teknik ve yöntemlerle bahse konu dokümana nüfuz edilerek bilgilerin dışarıya çıkarıldığına yönelik herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmamıştır.

4. Aynı araştırmada gazetede çıkan haberin imza içermediği ve evrak niteliği taşımadığı, İsth. Bşk.’lığına ait bilgisayarda yapılan teknik incelemede dokümanın CD’den bilgisayara kaydedildiği belirlenmiştir. Gazetede yayımlanan bilgilerin, yeni bilgilere geliştirilen dokümanın güncel halini değil, kaydedilerek İsth. Bşk.’lığına verilen CD’deki dosyalarda mevcut bilgileri içerdiği tespit edilmiştir. Adı geçen doküman hakkında yapılan araştırmaya destek sağlayacak şekilde, Nisan 2007 tarihinde ortaya çıkan doküman hakkında yapılan işlemlerin birlikte değerlendirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

5. Sonuç olarak: J. Teknik İstihbarat Analiz Timi tarafından İsth. Bşk’lığına verilen ve aynı şubede ilgili bilgisayara kayıt için kullanıldığı belirlenen CD hakkında yapılan işlemlerin incelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. (Geçen yıl, ihlaller ve personel hataları nedeniyle, bahse konu CD’nin işlem yapıldığı dairede görev yapan yüzbaşı rütbesinde bir subayın ordudan atıldığı ve binbaşı rütbesinde bir subayın mesajla tayin edildiği tespit edilmiştir.)

6. Bilgi ve evrak güvenliğine yönelik olarak alınan tedbirlerin ve uygulamaların geliştirilmesi kapsamında; iz takibini zorlaştıran internet sistemine bağlı olmayan bilgisayarlar başta olmak üzere, personel hatalarını önleyecek ve caydıracak yeni önlemlere ihtiyaç olduğu, TSK İnternet sisteminde yapılan kayıt, güncelleme ve dağıtım işlemlerinin iz olarak sistem tarafından kaydedildiği ve gerektiğinde bu izlerin süreci sorgulamak maksadıyla kullanıldığı yönündeki bilgilerin caydırıcılık sağlayacak şekilde personel duyurulmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. (Radikal)