Siyanürlü altına Danıştay onayı

Danıştay, Başbakanlık'ın TÜBİTAK'tan alınan rapor doğrultusunda siyanürlü altın madenciliği işletmeciliğinin ilgili...

İZMİR - Danıştay, Başbakanlık'ın TÜBİTAK'tan alınan rapor doğrultusunda siyanürlü altın madenciliği işletmeciliğinin ilgili bakanlıklarca yeniden değerlendirilmesini öngören 5 Nisan 2000 tarihli işleminin iptaline ilişkin İzmir 1. İdare Mahkemesi'nin kararının yürütmesini durdurdu.
Davalı Başbakanlık'ın İzmir 1'inci İdare Mahkemesi'nin verdiği kararın yürütmesinin durdurulması istemini Danıştay 6'ncı Dairesi yerine, Nöbetçi Daire görüştü. Nöbetçi Daire, 4'e karşı 1 oyla iptal kararının yürütmesini durdurdu. TÜBİTAK'ın hazırladığı son raporda, şirketin aldığı ek önlemlerle riskin ortadan kalktığını belirtince bir karar alan Başbakanlık, ilgili bakanlıklardan konuyu tekrar değerlendirmelerini istemişti.
Bu gelişme üzerine Normandy Madencilik
'deneme' adıyla altın üretimine başlamış, Bergamalı köylüler de daha önce siyanürlü yöntemle altın çıkarılamayacağı yönündeki mahkeme kararlarını gerekçe göstererek bu idari işlemin iptali için mahkemeye başvurmuştu. İzmir 1'inci İdare Mahkemesi de, Başbakanlığın konuyla ilgili işlemi hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Başbakanlık ise temyiz için Danıştay'a başvurmuştu.