Siyasetin bilimde işi ne?

Komisyondan geçti
İktidar, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu'nu (TÜBİTAK) 'siyasete bağımlı' hale getirme ısrarını sürdürüyor. Milli Eğitim Komisyonu'ndan geçen teklife göre TÜBİTAK Bilim Kurulu 14 üye ve bir başkandan oluşacak. Üyelerden dördünü kurul, yedisini ise başbakan seçecek.
YÖK'ün hakkı bir
Başbakan da bilim ve teknolojide yetkin üç, Türkiye Bilimler Akademisi'nden (TÜBA) üç ve kamu ya da özel sektör de 10 yıl tecrübeli bir kişiyi üye seçecek. TÜBA'dan atanacak kişilerden biri fen-teknik, biri sosyal-beşeri, biri sağlık alanından olacak. YÖK bir üye, TOBB da iki üye seçecek.
Mevcut durum
Başbakan, kurulun önerdiği (biri içeriden, biri dışarıdan) iki kişiden birini başkan seçip Köşk'e bildirecek. Mevcut yasaya göre Bilim Kurulu, 12 üyesinden sekizini 'müspet ilimler'deki yetkin kişilerden, dördünü özel ya da kamu sektöründeki kişilerden belirleyip başbakanın onayına sunuyor.
Haber: İSMET DEMİRDÖĞEN / Arşivi

ANKARA - Türkiye'nin en prestijli kurumlarından Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu'nda (TÜBİTAK) başbakanı belirleyici hale getiren yasa teklifi dün TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin alt komisyona gönderilmesi önerisi kabul edilmeyince CHP'liler toplantıyı terk etti.
CHP Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı, "Niyet TÜBİTAK'ın özerkliğini katletmek, iktidarın kendi kadrolarını egemen kılmaktır. Önce bir kördüğüm yaratıp sonra bunu İskender'in kılıcıyla kesmesi gibi kesmeye çalışıyorsunuz. Mahkeme kararlarını yok sayıp burayı çiftliğiniz gibi yönetmek istiyorsunuz" dedi.
127 milyon dolarlık teşvik
CHP'li Muharrem İnce, iktidarın aylık satışı 100 bini aşan popüler bilim yayınlarından rahatsız olduğunu, ayrıca, 127 milyon dolarlık Ar-Ge teşviklerinin iştah kabarttığını savundu. CHP'li Engin Altay da "Bunu kaşırız. Epeyce ve ağır kaşırız" diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, "Bunun arkasında art niyet yok, iyi niyet var" dediyse de CHP'liler teklifin alt komisyona gönderilmesi önerileri iki kez reddedilince toplantıyı terk etti. CHP'lilerin ayrılmasından sonra teklif kısa sürede AKP'lilerin oylarıyla kabul edildi.
Uygulama neydi, ne oluyor?
Üyeleri bilim kurulu seçiyordu: Mevcut yasada, Bilim Kurulu'nun 12 üyesinden sekizinin müspet bilimler alanında eserleriyle tanınmış kişiler arasından seçilmesi, bunlardan dördünün de Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyesi olması, diğer dört üyenin ise özel ve kamu kesiminden üstün nitelikleriyle tanınmış kişilerden seçilmesi hükmü var. Üyeleri, Bilim Kurulu seçip başbakanın onayına sunuyordu.
Artık ağırlık başbakanda: Teklifte ise TÜBİTAK Bilim Kurulu bir başkan ile 14 üyeden oluşuyor. 'Müspet bilimler' ifadesinin yerini 'bilimsel ve teknolojik' kavramı alıyor, Bilim Kurulu'na yalnız dört üye seçme hakkı veriliyor. Başbakan, Bilim Kurulu'na; bilim ve teknolojik alanda yetkinliği olan kişiler arasından üç, TÜBA üyeleri arasından (fen ve teknik bilimler alanlarından bir, sosyal ve beşeri bilimler alanından bir, sağlık bilimleri alanından bir olmak üzere) üç ve kamu ya da özel sektörde 10 yıl deneyimli üstün nitelikli kişilerden bir olmak üzere toplam yedi üyeyi doğrudan seçiyor. Bilim Kurulu'nun diğer yedi üyesi Bilim Kurulu (dört), YÖK Genel Kurulu (bir) ve TOBB (iki) tarafından seçilip başbakan onayına sunuluyor. YÖK ile TOBB 15 gün içinde isim bildirmezse bu kurumların kontenjanını da başbakan kullanacak ve üç üyeyi daha doğrudan seçip atayacak. Buna göre başbakanın seçeceği yedi üye kurulun diğer dört üyesinin seçiminde de etkili olabilecek ve başbakanın tercihleri belirleyici olacak.
Başkanı da başbakan seçecek: Mevcut yasaya göre aynı zamanda TÜBİTAK Başkanı da olan Bilim Kurulu Başkanı kurul tarafından üyeler arasından seçiliyor ve Başbakanlığa bildiriliyordu. Teklife göre başkanın kurul üyesi olması zorunlu olmayacak. Bilim Kurulu biri kurul içinden diğeri dışarıdan iki isim belirleyip başbakana iletecek. Başbakan da bu iki isimden birini başkan olarak belirleyip cumhurbaşkanının onayına sunacak. Teklifte Başbakana başkan seçmede 'gizli' bir yetki daha bulunuyor. Buna göre başkanın görev süresinin dolmasına iki ay kala veya herhangi bir sebeple bu görevin boşalması tarihinden itibaren iki ay içinde başkan adayları belirlenip bildirilmezse başbakan istediği ismi teklif edebilecek.
Karar yeter sayısı sekiz
Teklife göre Bilim Kurulu'nda karar yeter sayısı sekiz. Buna göre başbakanın seçeceği yedi üye ile atayacağı başkan karar yeter sayısını oluşturmaya yetecek. Bilim Kurulu üyelerinin görev süreleri dört yıl olarak korunuyor. Teklifte başkan seçiminde gizli yetki alan başbakana üye seçiminde de gizli bir yetki veriliyor. Buna göre başbakan doğrudan seçmediği isimlerden; üyeliği sona erdirilen ya da görev süresi dolan veya yaşamını yitirenlerin yerlerine iki ay içerisinde yeni isim belirlenip onaya sunulmazsa doğrudan üye seçecek.
İlahiyatçı üyeye yol açılıyor
Yasadaki 'müspet bilimler' koşulu yumuşatılarak 'sosyal ve beşeri bilimler' alanından da Bilim Kurulu'na üye seçilmesine olanak sağlanıyor. Buna göre ilahiyat alanından da kurula üye seçilmesi mümkün olabilecek.
Teklif yasalaştığı takdirde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte Bilim Kurulu'ndaki isimlerin üyelikleri sona erecek ve yeni üye seçimi süreci başlatılacak. Bilim Kurulu'nun ilk toplantısına en yaşlı üye başkanlık edecek. Bilim Kurulu'nun ilk oluşumundan sonraki ikinci yılın sonunda bir defaya mahsus başkan hariç ad çekme usulüyle yedi üyenin yerine, yeni üye seçilecek.
Teklife göre genel bütçeden ayrılacak ödenek, işletme ve şirketler ile diğer birimlerden aktarılan gelirler, buluşlardan doğan haklara ilişkin gelirler ile üretim ve satış gelirleri, TÜBİTAK'ın gelirleri olacak. Kurum, elde edilen patent ve buluşlarla ilgili olarak üretim ve satış yapabilecek. Kuruma ait fikri hakların ekonomik olarak değerlendirilmesi sonucunda elde edilecek gelirin en fazla yüzde 50'si yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde fikri ürün sahibine verilecek.
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun adı da 'Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu' olarak değiştirilecek.
TÜBİTAK yönetimi nasıl kördüğüm oldu?
Mayıs 2003'te, dört yıl boyunca TÜBİTAK Başkanı olan Namık Kemal Pak'ın görev süresi doldu. 12 kişilik TÜBİTAK Bilim Kurulu Pak'ı oybirliğiyle yeniden başkanlığa seçti. Normal işleyişe göre, Başbakanlığın bu kararı onaylanması için Cumhurbaşkanlığı'na göndermesi gerekiyordu. Ancak gönderilmedi. Başbakanlık, Prof. Dr. Nükhet Yetiş'in başkan olarak seçilmesini önerdi. Kurul öneriyi kabul etmedi. Bunun üzerine Başbakanlık, 2003 Eylül'e kadar herhangi bir işlem yapmadı. Bu arada kurulun altı üyesinin görev süresi bitti. Yeni üyeler seçildi. Başbakanlık bu kişileri onaylamadı ve öneri olarak 12 kişilik liste gönderdi. Kurul bunu da kabul etmedi.
Ekim 2003'te Başbakanlık tarafından, TÜBİTAK Kanunu'na eklenecek geçici bir maddeyle, başkan ve boşalan bilim kurulu üyelerini bir kereye mahsus olmak üzere başbakanın seçmesi öngörüldü. Kasım 2003'te Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilip Cumhurbaşkanı'na gönderilen tasarı, bilim dünyasını karıştırdı. 21 Kasım 2003'te Cumhurbaşkanı Sezer yasayı veto etti. Aralık 2003'te tasarı TBMM'de aynen kabul edildi ve yeniden Cumhurbaşkanı'na gönderildi. 22 Aralık 2003'te yasa Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı ve yürürlüğe girdi. CHP yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
25 Aralık 2003'te Başbakan boş olan altı Bilim Kurulu üyesini atadı. Bilim Kurulu ocak ayında yeni üyelerle birlikte ilk kez toplandı ve Prof. Dr. Nükhet Yetiş'i vekâleten başkan seçti. Yetiş vekâleten göreve başladı. Başkan yardımcılığına Prof. Dr. Ömer Cebeci getirildi. Aynı gün altı kurul üyesi istifa etti.
29 Ocak 2004 tarihinde Anayasa Mahkemesi yasanın yürürlüğünü durdurdu.
Cumhurbaşkanı Sezer de Nükhet Yetiş'in atama kararnamesini imzalamadı ve Başbakanlığa iade etti. Yüksek mahkemenin kararı geriye işlemediği için hükümet tarafından atanan altı üye görevinde kaldı.
Bilim adamları kaygılı
N. Kemal Pak (Eski TÜBİTAK Başkanı): Bu kanunu değiştirme nedenlerinden birinin yargı kararına rağmen geri dönüş yolumu tamamen kapatmak olduğunu düşünüyorum. Bir insanın önünü kapatmak için Türkiye'nin en önemli kurumunda bu kadar büyük bir yara açılır mı? Bu kurum siyasi erkin sürekli müdahalesine açık bir kurum haline gelirse yarın başka siyasiler orayı hallaç pamuğu gibi atmazlar mı?
Avrupa Üniversiteler Birliği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Gülsün Sağlamer: TÜBİTAK'ın özerkliği zaman zaman çeşitli siyasi kadrolar tarafından zafiyete uğratıldı. Şimdi tekrar karanlık noktalara giriliyor.
İstanbul Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy: Bu, iktidarın her kesime yaptığı şeyin aynısı. AKP iktidarının kadrolaşmadaki 'başarısı' öteki iktidarları gölgeler nitelikte.
'Özal'ın hatası tekrar ediliyor'
Prof. Dr. Erdal İnönü: Özal zamanında da yapılmıştı. Özerkliği ortadan kaldırıyorlar. Yanlış olduğu anlaşıldı, tekrar geri geldi. Daha önce yapılan bir hatayı tekrar ediyorlar.
Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Tahsin Yeşildere: TÜBİTAK bir kurum olmaktan çıkıyor artık. Bu şekilde zamanla kurum içerisinde üst kademelerden
alt kademelere doğru bir kadrolaşma yaşanacaktır.
ODTÜ Rektörü Ural Akbulut: Bilim Kurulu üyelerinin aile şirketi gibi kendi içlerinde üye seçmesini doğru bulmuyorum. Bu haliyle TÜBİTAK'ın siyasi bir görüşün etkisine girme tehlikesi var. Diğer yandan yapılmak istenen değişiklikle TÜBİTAK'a bilim adamı olmayan üyeler de girebilecek. TÜBİTAK çok büyük yetkilerle donatılıyor. Üniversitelere para vermezse TÜBİTAK'tan hesap soracak kimse yok.
Sabancı Üniversitesi Rektörü Tosun Terzioğlu: Çok radikal bir değişiklik değil. TÜBİTAK'ın özerkliğini kaldıracağı görüşünde değilim.


    http://www.radikal.com.tr/8474288474280

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.