'Siyasiler YÖK'te daha etkin olsun'

ANKARA - YÖK Başkan Danışmanı Doç. Dr. Talip Küçükcan ile YÖK Eğitim Komisyonu Danışmanı Doç. Dr. Bekir S. Gür tarafından Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı adına hazırlanan yükseköğretim sorunlarına ilişkin raporda siyasilerin üniversitelerde daha etkin bir şekilde yer alması gerektiği vurgulandı.
‘Türkiye’de Yükseköğretim: Karşılaştırmalı bir Analiz’ başlıklı raporun yeni dönemde yükseköğretimde yapılacak değişiklikler de etkili olması bekleniyor.  Raporda, yer alan radikal önerilerden bazıları şöyle:
Anayasal kimlik kaldırılmalı: Yükseköğretime ilişkin düzenlemelerin Anayasa’da yer almaması gereken bir konu olduğu savunuluyor. Raporda, yükseköğretimin aşırı merkeziyetçi yapısı ve YÖK’ün geniş yetkilerle donatılması eleştirilirken, rektör seçimlerinin de doğrudan üniversitelere ve oluşturulacak mütevelli heyetine bırakılması önerisi getiriliyor.
Siyasilere yer açılmalı: Üniversitelerin, özerklik adına halk tarafından seçilmişlerin tasarruflarını bütünüyle dışladığı savunuluyor. Türkiye’de de artık halk tarafından seçilmişler ve üniversite dışından temsilcilerin de katıldığı bir mütevelli heyeti sistemine geçişin gerekli olduğu belirtilen raporda, seçilmiş siyasiler ile üniversiteler arasındaki ilişkinin geleceği için stratejik bir ortaklık öneriliyor. Siyasilere üniversite yönetiminde önemli roller biçilmesi gerektiği vurgulanıyor.
ÖSS önerisi: Yükseköğretime girişte yeni bir sistem gerektiği üzerinde duran rapor, henüz uygulamaya konulmayan yeni ÖSS sisteminin de değiştirilmesini öneriyor. (Radikal)