Sofradaki tuza sanayi atığı!

Evsel ve sanayi atıklarla kirlenen Karasu Deresi'nde kirlilik tehlikeli boyuta ulaştı. Yüksek oranda azot ve fosfor içeriğine rastanan derenin suları Türkiye'nin...

AKSARAY - Evsel ve sanayi atıklarla kirlenen Karasu Deresi'nde kirlilik tehlikeli boyuta ulaştı. Yüksek oranda azot ve fosfor içeriğine rastanan derenin suları Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 80'ine yakınını karşılayan Tuz Gölü 'ne akıyor. Derenin çevresinde sıtma tehdidi yarattığı vurgulayan Aksaray Üniversitesi Rektörü olan uygulamalı biyoteknoloji çevre kirliliği uzmanı Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Organize Sanayi Bölgesi'nden çıkan ağır metal içerikli sular arıtılarak Karasu Deresi'ne verilmeli. Organik maddeleri yok edebilirsiniz, ancak ağır metalleri yok edemeyeceğiniz için büyük zarar vermektedir" dedi.