Sokak düğünleri tarihe karışacak!

ANKARA - Sokak düğünleri ve kornalara sonuna kadar basan araçlarla konvoy oluşturmak ‘Çevresel Gürültü Eylem Planı’na takıldı.  Çevre Bakanlığı’nın eylem planı tamamlandı. Plana göre: 
Konutlar, eğitim, kültür alanları ile yapıları, sağlık tesisleri, otel, dinlenme tesisleri, parklar gibi alanlarda her ne ad altında olursa olsun sokak eğlencesine izin verilmeyecek. Elektronik ses yükseltici, davul-zurna, havai fişek, maytap kullanılarak yapılan sokak düğünü açık hava aktivitelerine izin verilmeyecek. Bu faaliyetlere, ancak çok hassas kullanımların (hastane, sağlık ocağı ve okul gibi) olmadığı yerlerde veya ilgili belediyece çok hassas kullanımların dışında belirlenecek yerlerde, belli kriterlere uyulması şartıyla izin verilecek.
Ülke genelinde ve özellikle yaz aylarında yoğun olarak şikâyete neden olan İstanbul Boğazı’ndaki eğlence yerleri, Mersin, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir ve Bursa gibi sahil kentlerindeki eğlence yerlerinin bulunduğu alanlardan başlamak üzere gürültü kirliliği önlenecek. (Radikal)