Sokaklardaki nesil

Yarısı silahlı
Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği'nin 2003 yılında İstanbul'daki araştırmasına göre, sokakta yaşayan çocukların yüzde 72.5'i suça bulaşmış. Çocukların yüzde 52.6'sı tabanca ve delici-kesici aletler bulunduruyor. Her dört çocuktan biri de çete üyesi.
Madde-suç bağı
Cezaevi ya da ıslahevine girenler yüzde 19.6. Madde kullananlarda suç eğilimi daha yüksek. Doç. Kültegin Ögel'in değerlendirmesi: Sokakta kalmak, doğrudan suç işlemek anlamına gelmiyor. Ancak kalma süresi uzadıkça, suça karışma riski artıyor.
Haber: ULAŞ YILDIZ / Arşivi

Sokak madde kullanımını, o da suçu artırıyor
İSTANBUL - Sokakta yaşayan çocukların yüzde 72.5'inin herhangi bir şekilde suça bulaştığı belirlendi. Çocukların yarısından çoğu yanında kesici bir alet ya da tabanca taşıyor, yüzde 25'i de bir çeteye üye. Sokakta yaşayan çocukların suç işleme yaşı ise 12.1. Suç işlemede madde kullanımı çok büyük etken. Doç. Dr. Kültegin Ögel, "Sokakta yaşama süresi arttıkça suç işleme riski artmakta" dedi.
Dördünden biri çete üyesi
Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği, 2003 yılında Caritas Türkiye'nin desteğiyle İstanbul'da sokakta yaşayan 200 çocukla bir araştırma yaptı. Araştırma sonuçlarına göre, sokakta yaşayan çocukların yüzde 27.5'i herhangi bir suça karışmamış. Sokak çocuklarının yüzde 52.6'sı yanında kesici alet ya da tabanca taşıyor. Her dört çocuktan birinin bir çeteye üye olduğu, yüzde 19.6'sının ise cezaevi ya da ıslahevinde girdiği görülüyor. Araştırmada ulaşılan diğer bulgular ise şöyle:

 • Madde kullanımı olan çocuklarda olmayanlara göre suç işleme riski üç kat, kesici alet ya da tabanca taşıma riski dört kat, çete üyesi olma riski beş kat, cezaevi ya da ıslahevinde kalma riski ise sekiz kat fazla.
 • Sokakta yaşayan erkek çocuklarda suç işleme riski kızlara oranla beş kat fazlayken, kesici alet ya da tabanca taşıma riski beş kat, cezaevinde kalma riski ise 1.2 kat yüksek.
 • Suç işleyen çocukların yüzde 50.4'ü madde etkisinden suç işlediğini belirtiyor. Çocukların madde kullanmadan önce yasal sorun yaşama sıklığı ise sadece yüzde 10.
  İlk suç 12 yaşında
 • Sokakta yaşayan çocukların suç işlemeye başlama yaşları ortalama 12.1. Sokakta yaşamaya başlama yaşı ile madde kullanma yaşı ortalaması ise 12'nin altında.
 • Madde kullanımı olan çocukların işlediği suç sayısı, madde kullanımı olmayan çocuklara göre daha fazla.
 • Sokakta yaşayan çocukların en çok işledikleri suç, yüzde 70.3'le hırsızlık. Hırsızlıktan sonra adam yaralama ve gasp geliyor.
 • Madde kullanımı olan çocuklarda gasp yapma riski, madde kullanmayanlara göre 13 kat, adam yaralama riski ise üç kat fazla.
 • Ailesinde suç işlemiş olan çocuklarda, suç işleme oranı daha yüksek.
  Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi'nden Doç. Dr. Kültegin Ögel, sonuçları şöyle değerlendirdi:
  Dr. Ögel: Suçta tinerin etkisi fazla
  "Sokakta yaşayan çocukların bir kısmı hayatta kalmak için suç işlemekte. Bir başka grup ise suça eğilimli ve kriminal. Bu çocuklar sokakta yaşamasa bile suç işleyecek.
  Madde kullanımı sokakta yaşamaya başladıktan sonra ortaya çıkıyor. Ardından da suç işleme başlamakta. Bu bulgu bize sokakta yaşamanın doğrudan suç anlamına gelmediğini, sokakta kalma süresi uzadıkça madde kullanımının arttığını, madde kullanımı süresi arttıkça da suç işleme riskinin arttığını gösteriyor. Sonuç olarak sokakta yaşama süresi arttıkça suç işleme riski artmakta.
  Suçta tinerin etkisi çok fazla. Bizde tedavi olan bir çocuk, kız arkadaşıyla görüşmek için izin aldı. Geldiğinde tiner kokuyordu. Niye kullandığını sorduğumuzda aldığımız yanıt, 'Kız arkadaşımla buluşmak için para lazımdı. Para çalmak için tiner çektim' oldu.
  Sokakta yaşayan ve suça karışan çocukların yüzde 70'i madde bağımlısı. Sokaktaki çocuklar çeteler tarafından kullanılıyor. Çünkü çocukların bir çoğu ceza görmüyor. Suçlu çocuklar için Adalet Bakanlığı'nın ayrı birim oluşturması lazım. Suçlu çocuklarla suç işlemeyenlerin aynı kurumda tedavi görmesi, suç işlemeyenlerin aleyhine oluyor. Suç, çocuklarda kimlik haline gelmeden engellemek lazım."


  Ergenlik çağındaki öğrencilerin de suç profili yüksek
  İSTANBUL - Ergenlik çağındaki öğrenciler arasında yapılan bir araştırma da, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. İlk suç işleme yaşının ağırlıklı olarak 13-15 olduğu görülürken, suç işleyenlerin beşte biri, 'ilk suçlarını
  7-9 yaşları arasında işlediğini' söyledi.
  Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği tarafından, İstanbul'da 'Ergenler Arasında Suç İşleme Riski' konulu araştırma yapıldı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Araştırma ve Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) uzmanlarından Doç. Dr. Kültegin Ögel'in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen araştırmaya, 15-18 yaş grubundaki 3 bin 500 öğrenci katıldı. Sonuçlar şöyle:
  13-15 yaş arasına dikkat
 • Yüzde 14.8'i, hayatları boyunca en az bir kere herhangi bir suç işledi.
 • İlk suç işleme yaşı ağırlıklı olarak (yüzde 42.6 oranında) 13-15 yaş arasında. Suç işleyen öğrencilerin yüzde 20'si de 'ilk suçlarını 7-9 yaşları arasında işlediklerini' belirtti.
 • Araştırmaya göre öğrencilerin yüzde 10.8'i, 'polisle en az bir kere başlarının belaya girdiğini' söyledi. Yüzde 59.1' 'sadece bir defa', yüzde 23'ü 'iki-üç defa', yüzde 4.4'ü '4-5 kez', yüzde 13.5'i ise 'beş defadan fazla' polisle başının belaya girdiğini ifade etti.
 • 'Hayatı boyunca en az bir kere bir şeyler çalan' öğrencilerin oranı yüzde 8.6 çıktı. Bu gençlerin yüzde 41'i 'bir kez', yüzde 29.3'ü 'iki-üç kez', yüzde 9'u 'dört-beş' kez, yüzde 20.7'si de 'beşten fazla kez' bir şeyler çaldı.
  Aile de etkili oluyor
 • Öğrencilerin yüzde 3'ü 'en az bir kez nezarethanede kaldığını' ifade ederken, suç işleyenlerin yüzde 6.7'sinin anne ya da babasının da herhangi bir suç nedeniyle en az bir kere cezaevine girdiği belirlendi.
 • Erkeklerde 'herhangi bir suç işleme' oranı kızlara göre 2.6 kat, 'polisle başı belaya girme' oranı dört kat, 'bir şey çalma' oranı üç kat, 'ıslahevinde veya cezaevinde kalma' oranı da yaklaşık 6.5 kat fazla çıktı.
 • Araştırmaya göre, zararlı madde kullananlarda 'polisle başı belaya girme' oranının kullanmayanlara göre 5.43, suç işleme oranının 4.35, herhangi bir şey çalma oranının 2.69, cezaevi ya da ıslahevinde kalma oranının da 13.81 kat fazla olduğu görüldü.
  (aa)