Sokakta çocuk çalıştırma 'kötü muamele' suçu

Yargıtay, 3 çocuğunu sokakta çalıştıran anne ve babanın bu davranışını 'acıma, merhamet ve şefkat duygularıyla' bağdaşır bulmadı.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, küçük yaştaki 3 çocuğunu sokakta çalıştıran anne ve babanın bu davranışını 'acıma, merhamet ve şefkat duygularıyla' bağdaşır bulmayarak, 'aile bireylerine kötü davranma' suçundan 3 kez cezalandırılmalarını istedi.
Ankara Asliye 10. Ceza Mahkemesi, 12 yaşından küçük 3 çocuğunu sokakta çalıştıran bir anne ve baba hakkında 'aile bireylerine kötü davranma' ve 'emirlere uymama' suçlamasıyla açılan davada beraat kararı verdi. Davaya müdahil olan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) kararı temyiz eti.
Temyiz istemini görüşen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 'emirlere uymama' suçundan verilen beraat kararını onadı. Daire, 'aile bireylerine kötü davranma' suçundan verilen beraat kararını ise oybirliği ile bozdu. Kararda, Anayasa'nın ve Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin ailenin ve çocukların korunmasına ilişkin hükümleri anımsatıldı.
Kararda, sanık anne ve babanın SHÇEK görevlilerinin uyarıları ve ekonomik yardım tekliflerine karşın 12 yaşın altında bulunan 2 kız bir erkek çocuklarını okul saatleri dışında ve hafta sonlarında Ankara'da Kızılay-Sakarya Caddesi civarlarında çiçek veya mendil sattırdıkları ya da satmalarını önlemedikleri kaydedildi. Kararda, şöyle devam edildi:
"Yaşları gereği olarak küçük mağdurların Çocuk Haklarına Dair Sözleşme uyarınca dinlenme, boş zamanlarını değerlendirme, oyun oynama, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılma hakları bulunmaktadır.
Buna karşın sanık anne ve babanın acıma, merhamet ve şefkat duygularıyla bağdaşmaz biçimde ve kendilere ait bir ev ile işyerleri bulunması nedeniyle ekonomik bakımdan zorunlu da bulunmadıkları halde mağdur küçüklerin kış mevsiminin en şiddetli günlerinde sağlıklarının bozulması tehlikesi altında ve her türlü kötü niyetli ya da kötü alışkanlıkları bulunan kişilerle muhatap olarak kişilikleri ve eğitimlerinin olumsuz yönde etkilenmesi riskine son derece açık bir ortamda geç vakitlere kadar bulunmalarına yol açmaları ya da buna razı olmaları nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 478/1-2 maddesindeki suçu işledikleri ve anılan maddenin mağdur sayısınca uygulanarak ceza verilmesi gerektiği gözetilmeden kanıtları yanlış değerlendiren yetersiz gerekçeyle beraat hükmü kurulması yasaya aykırı bulunmuştur."
TCK'nın 'aile bireylerine kötü davranma' suçunu düzenleyen TCK'nın 478/1-2. maddesi 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Söz konusu davada yerel mahkeme Yargıtay'ın bozma kararına uyarsa anne ve babaya verilecek ceza 3 çocuk için ayrı ayrı uygulanacak.