Soma'nın patronu, Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan ihraç edildi

Soma'nın patronu, Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan ihraç edildi
Soma'nın patronu, Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan ihraç edildi
Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın meydana geldiği madenin sahibi Alp Gürkan, "meslek şeref ve haysiyetine zarar verdiği ve olayda asli kusurlu olduğu" gerekçesiyle Jeoloji Mühendisliği Odası'ndan ihraç edildi.

RADİKAL-Jeoloji Mühendisleri Odası, Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği madenin sahibi Alp Gürkan'ı  “meslek şeref ve haysiyetine zarar verdiği” gerekçesiyle ihraç etti. İhraç gerekçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciasında Alp Gürkan’ın asli sorumlu olduğuna dikkat çekildi. Hürriyet 'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, Gürkan’ın mesleğin şeref ve haysiyetine zarar verdiğini belirterek, “Alp Gürkan Soma’nın doğrudan sorumlularından birisidir” dedi. Jeoloji Mühendisleri Odası, Gürkan’ın ihraç gerekçelerini ise şöyle sıraladı: “301 maden emekçisinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili olarak; sahibi olduğu Soma Holding’e bağlı Soma Kömür İşletmeleri‘nde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuş olan 311 üye sicil numaralı TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası’na kayıtlı olan jeoloji mühendisi Alp Gürkan hakkında yürürütlen kovuşturma sonunda TMMOB Kanunu uyarınca ‘odadan ihraç cezası’ ile cezalandırılmasına karar verilmiş ve karar 15 Mayıs 2015 tarihinde TMMOB Yüksek Onur Kurulu tarafından onaylanmıştır.

HAYSİYET ZARARI
Alp Gürkan’ın mesleğini ve görevini kişisel ya da bir grup adına çıkar sağlamak için bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulamak, mesleğini bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulayarak kamuya, halka, üçüncü şahıslara zarar vermesi, facianın meydana gelişine sebep teşkil eden teknik, idari ve işletmecilik anlamında kusur ve ihmallerden doğrudan sorumlulardan biri olması nedeniyle bu karar alınmıştır. Öngörülebilir ve alınacak tedbirlerle önlenebilir olmasına rağmen teknik, idari ve işletmecilik anlamındaki ihmal ve kusurların gidermeyerek iş cinayeti niteliğinde bir faciaya sebep olmuştur.

Madenin sahibi Alp Gürkan'da disiplin soruşturması


ÖNLENEBİLİRDİ
Açıklamalarında jeoloji mühendisi olduğunu özellikle ifade ederek; mesleği, meslektaşlarını kamuoyu nezdinde küçük düşürerek meslek şeref ve haysiyetine zarar vermesi ve kovuşturmaya sebep teşkil eden konuyla ilgili sorumluluğu sorumluluğu bulunduğu tespit edilmiştir. Mühendislik ve teknikte kaydedilen aşama, bilimsel gerçekler, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda dünyada gelinen nokta ve maden işletmeciliğinin nasıl olması gerektiği konusunda kazanılan bilgi ve birikim dikkate alındığında, yaşanan facianın doğru bir işletmecilikle pekala önlenebilirdi.


ASLİ KUSURLU
Facianın meydana gelişine sebep teşkil eden teknik, idari ve işletmecilik anlamında kusur ve ihmallerin açıkça ortada olduğu; bu nedenle sahibi olduğu Soma Holding’e bağlı Soma Kömür İşletmeleri’nde yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuş olan Alp Gürkan‘ın bu kusur ve ihmallerden doğrudan sorumlu olarak asli kusurlu olduğu sonucuna varıldı. 301 madencinin ölmesiyle sonuçlanan hadisenin mahiyet ve neticeleri de dikkate alınarak; TMMOB Kanunu uyarınca 311 üye sicil numaralı Alp Gürkan’ın ‘odadan ihraç cezası’ ile cezalandırılmasına Jeoloji Mühendisleri Odası Onur Kurulu‘nca oybirliğiyle karar verilmiş ve bu karar TMMOB Yüksek Onur Kurulu‘nca da 15 Mayıs 2015 tarihinde onaylanmıştır.”

Soma Holding patronu Alp Gürkan'ın dolandırıcılık davası başladı


  ETİKETLER:

  Hürriyet

  ,

  Maden

  ,

  ,

  yönetim

  ,

  Kamuoyu

  ,

  2015