Son dakikada CMUK değişikliği

Hükümette krize neden olan adli kolluk düzenlemesi, Adalet ve
İçişleri bakanlıklarının uzlaşmasıyla Ceza Muhakemeleri Usulu Kanunu (CMUK) tasarısına son dakikada yeniden girdi.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - Hükümette krize neden olan adli kolluk düzenlemesi, Adalet ve
İçişleri bakanlıklarının uzlaşmasıyla Ceza Muhakemeleri Usulu Kanunu (CMUK) tasarısına son dakikada yeniden girdi.
TBMM Adalet Alt Komisyonu, CMUK tasarısı çalışmasını tamamlayarak, raporunu dün baskı için matbaaya gönderdi. Adalet Komisyonu da çarşamba günü tasarıyı görüşmeye başlayacak. Alt komisyonda tasarının en çok 'adli kolluk' ile ilgili düzenlemesi tartışıldı. Alt komisyon önce tasarıya 'Başsavcılığın bulunduğu yerlerde idari bakımdan İçişleri Bakanlığı'na, görev bakımından Adalet Bakanlığı'na bağlı, özerk bir adli kolluk birimi oluşturulur. Başsavcılığın olumlu görüşü alınmadan adli kolluk görevlilerinin yeri değiştirilemez" şeklinde bir hüküm ekledi. Bu düzenlemeye Emniyet itiraz ederek tasarıdan çıkarılmasını istedi. Bunun üzerine alt komisyon düzenlemeden vazgeçti.
Çiçek ve Aksu uzlaştı
Adalet Bakanı Cemil Çiçek ile İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu'nun da talimatıyla iki bakanlığın bürokratları önceki gün bu konuda çalışma yaptı ve son anda uzlaşma sağladı. İçişleri'nin istediği doğrultuda hazırlanan düzenleme dünkü komisyon toplantısında tasarıya eklendi.
Düzenlemeye göre, adli kolluk, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kanunlarında belirtilen soruşturma işlemlerini yapan güvenlik görevlilerini ifade edecek. Adalet Bakanlığı, adli kolluğun sicil amiri olmayacak. Soruşturma, savcının emir ve talimatları doğrultusunda öncelikle adli kolluğa yaptırılacak.
Savcının vermeye yetkili olduğu yazılı emir, adli kolluk amirleri tarafından da verilebilecek. Adli kolluk kuvvetleri, görev yaptığı bölgenin başsavcısının gözetim ve denetimine tabi olacak.
Başsavcılar her yılın sonunda, o yerdeki adli kolluğun sorumluları hakkında değerlendirme raporları düzenleyerek, mülki idare amirlerine gönderecek.
Adli kolluk görevlilerinin nitelikleri ve eğitimi, diğer hizmet birimleri ile ilişkileri, değerlendirme raporlarının düzenlenmesi, hangi bölümlerde çalıştırılacakları ve diğer hususlar, Adalet, İçişleri ve Milli Savunma bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak yönetmelikte belirlenecek.