Son karar: İdam

Yargıtay, Sivas katliamı davasında 31 sanığın idam, sekiz sanığın da çeşitli hapis cezalarını onadı, iki sanığa verilen
idam ve hapis cezasını ise bozdu.

ANKARA - Yargıtay, Sivas katliamı davasında 31 sanığın idam, sekiz sanığın da çeşitli hapis cezalarını onadı, iki sanığa verilen
idam ve hapis cezasını ise bozdu.
Yargıtay 9. Ağır Ceza Dairesi, Ankara 1 No'lu DGM'nin 33 sanığı idam, dokuz sanığı da çeşitli hapis cezalarına çarptırdığı davayı dün sonuçlandırdı. Yargıtay Başsavcılığı, DGM'de asker üye uygulamasına son veren Anayasa değişikliğinin yapıldığı gün, duruşmaya askeri yargıcın katılması nedeniyle bozma kararı verilmesini istemişti. Daire, başsavcılığın bu talebini, bu duruşmada yapılan işlemlerin yasa değişikliğinden önceki duruşmalarda da yapılmış olması nedeniyle reddetti.
Daire, Durmuş Tufan'ın 20 yıl ağır hapis, Mevlüt Atalay ve Ali Kurt'un idam kararlarını ise, sanıkların Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak için yaptıkları başvuruya ilişkin bir karar verilmemiş olması nedeniyle bozdu.
Örgüt gerekmez
Yargıtay'ın gerekçeli kararında 2 Temmuz 1993'te meydana gelen ve 35 kişinin yanarak, iki kişinin de silahla ölümüyle sonuçlanan olayda sanıkların Aziz Nesin'i bahane ettiği, amaçlarının anayasal düzenin
'cumhuriyetçilik' ve 'laiklik' ilkelerini ortadan kaldırmak olduğu belirtildi.
Yargıtay, anayasal düzeni yıkmaya cebren teşebbüs suçunu işlemek için bir örgüt varlığının gerekmediği tespitini de yaptı. Kararda, olaylardan önce Cumhuriyet'in temel ilkelerine aykırı bildirilerin dağıtılması, olaylar sırasında yasadışı örgütlerin sloganlarının atılması ve el işaretlerinin yapılmasının da, eylemlerin aynı amaç ve strateji doğrultusunda ve bir organizasyon dahilinde gerçekleştirildiğini ortaya koyduğu vurgulandı.
Yargıtay, olaydaki şiddet hareketlerinin TCK'nın 146. maddesindeki sonucu yaratmaya elverişli olduğunu da kaydetti.
Karara Yargıtay Başsavcılığı' nın itiraz hakkı bulunuyor. Başsavcılık itiraz ederse, Yargıtay Ceza Genel Kurulu dava hakkında kesin kararı vermiş olacak.
Üç yargılamadan sonra
Yargıtay, Ankara DGM'nin sanıklara 15'er yıl hapis cezasını, TCK'nın 146. maddesinin uygulanması gerektiğini belirterek bozmuştu. Mahkeme bu karar doğrultusunda idam vermişti. Ancak bu karar da, usul eksikliğinden bozuldu. Dünkü kararla ceza onaylanmış oldu.