Sosyal güvenlikte reforma doğru (2)

 • Siyasiler, 1999'da sosyal güvenlik sisteminde eksik bir reform yaptı. Ancak bu reform sadece emeklilik sigortasını kapsıyordu. Sağlık sigortası ve sosyal yardım sistemine ise dokunulmadı.
 • Reformda hedef, prim oranlarını artırarak 'emeklilik havuzuna' akan gelir miktarını çoğaltmaktı. Ancak ekonomik krizin etkisiyle primler düzenli artırılamadı ve yapılan tüm çalışmalar boşa gitti.
 • Haber: GÜVEN SAK / Arşivi

  Hatırlıyor musunuz? Türkiye, 1999'da, sosyal güvenlik alanındaki problemi ile yüzleşmeye karar vermişti. Bunun için bir dizi reform paketi hazırlanmıştı. Yapılacak işler birkaç aşamalı olacaktı. Bu aşamalardan ilkini emeklilik sigortası sistemindeki parametrik reformlar oluşturuyordu. Eylül 1999'da çıkarılan 4447 Sayılı Kanun'la birlikte emeklilik sigortası sistemimizin üç kuruluşundan ikisinin politika parametrelerinde değişiklik yapılmıştı.
  Dolayısıyla öncelikle üzerinde durulması gereken ilk nokta şudur: 1999 yılında başlatılan reform çalışmaları yalnızca Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'u kapsamaktadır. Kamu çalışanlarının dahil olduğu sosyal güvenlik kuruluşu olan Emekli Sandığı, en başından reform çalışmasının dışında bırakılmıştır. Dolayısıyla emeklilik sigortası sistemimizin 1999 sonrasında artan açıkları incelenirken bu hususun dikkate alınması gerekmektedir.

  Etkisi sınırlı kaldı
  Üzerinde durulması gerekli ikinci nokta ise şudur: Bilmem dikkat ettiniz mi? 1999'da yapılanlardan bahsederken hep emeklilik sigortası sisteminden bahsetmeye özen gösteriyoruz. Nedeni basit. 1999'da yapılan parametrik reformlar, esasen emeklilik sigortası sistemi ile ilgilidir. Sosyal güvenlik sistemimiz ise üç ana bileşenden oluşmaktadır. Bunlardan ilki, emeklilik sigortası sistemi; ikincisi, sağlık sigortası sistemi; üçüncüsü ise, sosyal yardım sistemidir. Bu konu ileride yeni reform çerçevesi ele alınırken daha ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Ancak bu aşamada, vurgulanması gereken nokta açıktır: 1999'da başlayan reform çalışması sosyal güvenlik sistemimizde kör bir gidişe dur demiştir ancak etkisi sınırlıdır. Çünkü yalnızca emeklilik sigortasına odaklanmıştır ve emeklilik sigortası mekanizmalarından birini, yani Emekli Sandığı'nı içermemektedir. Ama hikâye bu kadarla sınırlı değildir.

  Belirlenmiş maaş sistemi
  Gelelim sistemin politika parametreleri meselesine. Bizimki gibi örgütlenmiş sosyal sigorta sistemlerinde, herkes daha başlangıçta, emekli olduğunda ne kadar emekli maaşı alabileceğini bilebilmektedir. Bu sisteme, bu nedenle, belirlenmiş maaş sistemi denmektedir. Bu tür sistemler, halen çalışan, aktif katılımcılardan toplanan primleri önce bir havuzda toplayıp sonra da emekli maaşı olarak artık emekli olmuş, pasif katılımcılara aktarmaktadır. Sosyal güvenlik açığı demek, bir ayda, havuzda emeklilerin aylıklarını ödeyebilecek kadar fon toplanamamasıdır. Havuzda ne kadar su birikeceğini belirleyen faktörlere sosyal güvenlik sisteminin politika parametreleri denmektedir. Dolayısıyla belirlenmiş maaş ilkesine göre örgütlenmiş sosyal güvenlik sisteminin nasıl çalıştığını anlamak için çocukluğumuzun havuz problemlerine dönmek gerekir. Demek ki, havuz problemleri, esasen son derece yararlı bir işlev de görebilmektedir. Havuz problemlerinden nasibini alamamış, zamanında dersine iyi çalışmamış siyasiler yüzünden, Türkiye, sosyal güvenlik alanında, uzun vadeli risk biriktirmiştir.

  Demirel'i anlamak güç
  Bu çerçevede bakıldığında, sayın Süleyman Demirel'e neden hesap adamı dendiğini anlamak oldukça güçtür. Bugün çektiğimiz sıkıntılar, hep o dün yediğimiz hurmalardan kaynaklanmaktadır. Nedir sosyal güvenlik sisteminin politika parametreleri? Öncelikle havuzun gider deliği sınırlandırılabilir: Bir emekliye bağlanan maaşın formülü değiştirilerek, ödenmekte olan maaş miktarı azaltılabilir. İkinci olarak ise, havuza su akıtan musluk genişletilebilir: Çalışanın ödemekte olduğu sosyal güvenlik primi efektif olarak artırılabilir. Üçüncüsü, emekli olma yaşı artırılarak hem emeklilik sigortası havuzuna su akıtan musluğun debisi artırılabilir, hem de havuzun gider deliği daraltılır.
  Bu reform gerektiği gibi yapılmadı
  Türkiye, uzun süre har vurup harman savurduktan sonra, sisteme ilk ciddi ve kapsamlı neşteri attı. TBMM 25 Ağustos 1999'da 4447 Sayılı Kanun'u kabul etti. Sosyal Sigortalar Kanunu'nda yapılan değişikliklerle emeklilik sigortası prim ödemelerine temel kabul edilen kazanç tutarları artırıldı.
  Bu yolla prim oranı yükseldi. Gider kanalı aynı kalırken, havuza gelir akıtan musluk genişletildi. Prim ödemeleri enflasyon ve reel büyüme oranında, emekli maaşları ise enflasyon oranında otomatik artışı yolunda bir düzenleme yapıldı. Böylece musluğun, gider kanalından hızlı genişlemesinin otomatiğe bağlandığı umuldu. Bunların yanı sıra emeklilik yaşı artırıldı. Ancak, 1999 itibarıyla bakıldığında, sosyal güvenlik reformunun en az dört temel parçasının daha olması gerekiyordu. Birincisi, gönüllülük esasına dayalı bir bireysel emeklilik sisteminin yasal ve kurumsal temelleri atılacaktı. İkincisi, emeklilik sigortası ile sağlık sigortası birbirinden ayrılacaktı. Böylece hesapların birbirine karışması ve birbirlerini finanse etmeleri, yani çapraz sübvansiyon, önlenecekti. Üçüncüsü sosyal güvenlik sistemi tek çatı altına toplanarak herkese eşit muamele yapılması garantilenecekti. Dördüncüsü ise, sosyal yardım sistemimiz tek çatı altına toplanarak, güçlendirilecekti.
  Ama gelin görün ki, evdeki hesap çarşıya uymadı. Öncelikle, mali krizin yakıcılığı nedeniyle tam uygulanamadı. Öncelikle primlerindeki otomatik artışlar gerçekleşemedi. Emeklilik yaşı ile ilgili düzenleme iptal edilince, ortaya cömert bir geçiş süreci düzenlemesi çıktı.
  Sistemin açığını gidermek için tasarlanan yapı uygulanamamış olmasına rağmen, açıkları belli bir düzeyde sınırlandırmayı başarabilmiştir. 1999 itibarıyla bakıldığında, bekleyenler listesindeki düzenlemelerden ise, bir tek bireysel emeklilik sistemi hakkıyla uygulamaya konulabildi. Sağlık sisteminde sağlıklı bir reform yapılamadı. Sosyal güvenlik kurumlarını tek çatı altına toplayacak idari reform uygulamaya konulamadı. Sosyal yardım sistemimiz ise çağın gereklerine uygun bir biçimde elden geçirilemedi.
  Sonuç olarak şöyle diyebiliriz: "Biz bu reformu, daha önce gerektiği gibi yapmamıştık."
  Yaşlılık krizi 40 yıl sonra
  Demografik yapı değiştikçe, sosyal güvenlikte yeni tedbirlere yeni reform adımlarına ihtiyaç duyulacaktır. Yapılan hesaplamalar 2038'den sonra emeklilik sigortası sistemimizde bir yaşlılık krizine hazırlanmamız gerektiğini gösteriyor. Ama şimdi değil, yaklaşık kırk yıl sonra. Şimdiden o güne hazırlanmak durumundayız. Ama önce kendimize hem daha adil, hem de daha etkin işleyen ve çağdaş düzeyde hizmet üretebilen bir sistem oluşturmalıyız. Sonra da daha şimdiden zaman içinde onu 'Yaşlılık Krizi'ni de dikkate alarak nasıl dönüştürmemiz gerektiğini tartışmalıyız. Peki, tedbirlerin tümünü neden hemen almıyoruz? Sizce bir kuşağın bu kadar maliyete katlanması normal mi?
  Uzun bir girişten sonra şimdi konuya gelebiliriz. Siz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumları Başkanlığı'nın hazırladığı sosyal güvenlik kurumları tasarı taslaklarını biliyor musunuz? Bilmiyorsanız, hadi yarın ona başlayalım. Ben bir süredir öğrenmeye çalışıyorum.

  YARIN: Sağlık sisteminin yeniden yapılandırılması


   http://www.radikal.com.tr/7355697355690

   YORUMLAR

   Bu habere henüz yorum yazılmamış.