'Soy kodu' engeli kalktı

'Soy kodu' engeli kalktı
'Soy kodu' engeli kalktı
Ermeni kimliğine geri dönüp çocuğunu Ermeni okulun a yollamak isteyen ama 1923'ten kalan 'soy kodu'na takılan aile, davayı kazandı.

Çocuğunu Ermeni okulunda okutmak isteyen ancak soy kodu engeline takılan aile, hukuk mücadelesini kazandı. AGOS’un ortaya çıkardığı Radikal’in de manşetine taşıdığı olay, Türkiye ’de ‘gizli soy kodu’ uygulamasının olduğunu gözler önüne sermişti.
Ermeni kimliğine geri döndükten sonra vaftiz olup nüfus cüzdanındaki din hanesine de Hıristiyan yazdıran anne, çocuğunu Ermeni anaokuluna kaydettirmek istedi. Ancak çocuğun babasının kimliğinde din hanesinde Müslüman yazıyordu.
Ermeni anaokulu mevzuat gereği anne ve babaya “Milli Eğitim ’den okula kayıt yaptırmanızda bir sakınca olmadığına dair resmi izin belgesi alın” dedi. Ailenin avukatı İsmail Cem Halavurt, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurdu. Kayıt yaptırmasının önünde bir engel olmadığına dair resmi yazı talep etti.
Talebi değerlendiren İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarından Ahmet Molak ise Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne hitaben resmi bir yazı yazdı. Yazıda “1923’ten bu yana vukuatlı nüfus kayıtlarında gizli ‘soy kodu’nun yer aldığı” belirtilerek olumsuz yanıt verildi.
Haberin ardından Türkiye’de ‘soy kodu’ tartışması başlarken aile de avukatları aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı.

‘Emsal olacak’

AGOS muhabiri Ferda Balancar’ın dünkü haberine göre ise İstanbul 7. İdare Mahkemesi, ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi. 15 Kasım tarihli kararda şu ifadeler yer aldı:
“Davacı tarafından dava dilekçesine eklenen 17/12/2012 tarihli Türkiye Ermenileri Patrikliği tarafından davacının annesi N.E.B adına düzenlenen belgenin, davacının Ermeni soyuna mensup olduğuna karine teşkil ettiği, bunun yanında davacının dilekçesinde Ermeni asıllı olduğunu açıkça belirttiği de göz önüne alındığında, eğitim-öğretim hakkının kullanımı bakımından davacının Ermeni azınlığa mensup olduğunun kabulü gerektiğinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa ile korunan eğitim hakkını engelleyecek şekilde davacının Ermeni okuluna kaydının yapılmamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”
Ailenin avukatı İsmail Cem Halavurt, kararla öncelikle davacının çocuğunun okula kaydının yapılmasının önünün açıldığını söyledi. Halavurt, “Karar, diğer öğrencilerin de okula kaydının yapılmasında emsal bir karar teşkil etme potansiyeli taşımaktadır” dedi.