Soyadında anne tercihi

Yargıtay, evli olmayan anne ve babanın çocuğunun, annenin soyadını taşımasına karar verdi.

ANKARA - Yargıtay, evli olmayan anne ve babanın çocuğunun, annenin soyadını taşımasına karar verdi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin kararı, dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara konu olan davada, Eskil Asliye Hukuk Mahkemesi, davacı annenin, 2 Eylül 2002 doğumlu oğlunun babasının babalığına ve aylık 100 milyon lira nafakaya hükmedilmesi istemiyle açtığı davayı kabul etti. Karar, temyiz edilmediği için kesinleşti.
Yerel mahkeme kararı bozuldu
Adalet Bakanlığı'nın yazısı üzerine Yargıtay Başsavcılığı, kararın kanun yararına bozulması için Yargıtay 2. Dairesi'ne başvurdu. Daire de yerel mahkeme kararını oybirliğiyle bozdu. Bozma gerekçesinde, Türk Medeni Kanunu'nun babalık davasının kamu düzenini de ilgilendirdiği dikkate alınarak, savcı ve Hazine'ye de ihbar edilmesini öngördüğü anımsatıldı. Mahkeme, söz konusu davada, savcı ve Hazine'ye ihbar edilmeden verilen hükmü, ilgili maddeye aykırı buldu.
Türk Medeni Kanunu'nun 321'inci maddesinin 'Çocuk, ana ve baba evli ise ailenin; evli değilse ananın soyadını taşır' hükmünü düzenlediği kaydedilen kararda, "Mahkemece babalığa hükmedilmesiyle yetinilmesi gerekirken açıklanan madde hükmüne aykırılık teşkil edecek şekilde çocuğun, babasının nüfusuna kaydının yapılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır" denildi. Yargıtay kararı, örnek teşkil edecek.