Sözleşmeli memura hasta olma hakkı

ANKARA - Danıştay 12. Dairesi, sözleşmeli personelin hastalık iznini 30 günle sınırlandıran hizmet sözleşmesi hükmünün yürütmesini durdurdu. Sağlık-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Danıştay 12. Dairesi,  Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personeli için yıllık izin süresinin belirtildiği 8/b maddesinde yer alan “Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilir” şeklindeki düzenlemenin yürütmesini durdurdu. Kararda hastalık halinin öngörülemeyen bir durum olduğuna dikkat çekildi. ‘Yılda 30 günü geçmemek üzere’ ibaresinin, Devlet Memurları Kanunu’nun hastalık iznini düzenleyen 105. maddesine aykırılık teşkil ettiği vurgulandı. Sendika Genel Başkanı Mahmut Kaçar, “Aynı kurumda aynı işi yapan çalışanların birisine tanınan haktan diğerinin yararlanamıyor olmasının ne hukuki, ne de insani bir izahı mümkün değildir. Yargı süreci sonunda, bu düzenlemenin iptal edileceğine inanıyoruz” dedi. (aa)