'Sözlü sınav hukuka aykırı'

Danıştay 2. Dairesi, Türk Eğitim-Sen'in Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptali ve...

ANKARA - Danıştay 2. Dairesi, Türk Eğitim-Sen'in Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı davanın ilk aşamasını sonuçlandırdı. Daire, yönetmeliğin, boş bulunan MEB'e bağlı kurum müdürlüklerine atamada 'mülakat' yapılacağını öngören maddesinin yürütmesini oybirliğiyle durdurdu. Atamaların yapılmasında kriterleri objektif olarak belirlenmiş yazılı sınav yerine sözlü sınav düzenlenmesinde hukuka uygunluk bulunmadığına dikkat çekilen kararda, yazılı sınavdan sonra ayrı bir sözlü sınav yapma konusunda ise idarenin takdir yetkisinin bulunduğu belirtildi.