Sözlüler kameralı olacak!

Sözlü sınavlarda 'Oynatalım Uğurcuğum' dönemi başlıyor. Yazılı sınavı geçip sözlüde elenen kaymakam adayının itirazını değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sözlü sınavlarda kamera ve ses kaydı alınması gerektiğine karar verdi
Haber: MESUT HASAN BENLİ / Arşivi

ANKARA - Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, değerlendirdiği bir davada sözlü sınavlara ilişkin yeni kriterler uygulanmasını istedi. Kurul, sözlü sınavların ses ve görüntülü kaydının yapılması ve sınavlarda verilen notunun gerekçeleriyle ortaya konulması gerektiğine karar verdi. Yasa ve yönetmeliklerde olmamasına rağmen, teknolojik bir imkânın kullanılmamasının hukuk devleti ilkesinin ihlali olacağını belirtti. Karar tüm mülakat sınavları için emsal teşkil edecek.
Mehmet Yavuz adlı öğrenci, Kaymakamlık sınavlarında başarısız olunca sınavın iptali için Danıştay 12. Dairesi’ne başvurdu. Yavuz, ‘Kaymakam Adayları Yönetmeliği’nde yer alan “Değerlendirme sonucunda 70 puanın altına düşülmemek kaydıyla en yüksek nottan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadronun dört katı kadar aday yazılı sınavı kazanmış sayılır” hükmünün iptali ve yürütmesinin durdurulmasını istedi. Yavuz, ayrıca mülakat sınavının hesaplanmasında uygulanan ‘aritmetik ortalama’ yönteminin de iptali gerektiğini kaydetti. 

‘Kayıt yapılmalıydı’
Danıştay 12. Dairesi de Mehmet Yavuz’un sözlü sınavlarda başarısız olduğuna ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Danıştay 12. Dairesi, sınavlarla ilgili yargısal denetimin yapılabilmesi için sözlü sınav komisyon üyelerinin her biri tarafından yapılan değerlendirmenin tutanağa bağlanmış olması gerektiğini, soruların ve yanıtlarının neler olduğunun, bu yanıtlara komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulması gerektiğini ifade etti. Öte yandan, sözlü sınavda verilen yanıtların teknolojik imkânlardan yararlanarak sesli ve görüntülü olarak kaydedilmemiş olması nedeniyle Yavuz’un sözlüde başarısız sayılmasının hukuka aykırı olduğu sonucuna vardı.
İçişleri Bakanlığı bu karara Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde itiraz etti. 

Bakanlık itiraz etti ama...
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ise kaymakamlık sınavlarını kazanan kişilerden sınav sonucu istihdamları yapılacak sayının 70 puanın altına düşmemek kaydıyla dört katı kadar kişinin mülakat sınavına çağrılmasını hukuka aykırı buldu. Kurul, bunun ‘idarenin takdir yetkisinin kullanılmasında öznel nedenlerin etkili olmasına’ yol açacağını savundu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, ayrıca mülakat sınavı yapan komisyon üyelerinin sınav öncesinde soracakları soruların yanıtlarını hazırlamalarını ve verdikleri notun gerekçelerini yazmaları gerektiğini ifade ederek, Danıştay 12. Daire kararını onadı.
Kurul onama kararında sınavlarda olması gereken kriterleri şöyle belirledi: “Sonuç olarak, davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemde, sınav öncesinde soruların ve yanıtlarının hazırlanmamış olması, sözlü sınavın sesli ve görüntülü kayıt yapılmak suretiyle gerçekleştirilmemesi, ayrıca  komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulmaması nedenleriyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”