Spora uzak ama diyette

Türkiye'de kalp sağlığını tehdit edecek risk faktörleri artıyor. Spor alışkanlığı bulunmayan Türk toplumunun yüzde 28'i diyette. Her 100 kişiden 10'u sürekli ilaç kullanıyor.

ANKARA - Türkiye'de kalp sağlığını tehdit edecek risk faktörleri artıyor. Spor alışkanlığı bulunmayan Türk toplumunun yüzde 28'i diyette. Her 100 kişiden 10'u sürekli ilaç kullanıyor.
Sağlık Bakanlığı, 'Sağlıklı Beslenelim, Kalbimizi Koruyalım Projesi' kapsamında, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesini temsil eden illerden seçilen 15 bin 468 kişinin katılımıyla bir araştırma yaptı. İki yıl süren araştırmada Balıkesir, Erzincan, Gaziantep, İçel, Muğla, Ordu ve Aksaray'da şehir merkezleri ve kırsal yerleşim bölgelerinde görüşmeler gerçekleştirildi. Ayrıca seçilen 14 sağlık ocağına kayıtlı 30 yaş ve üzerindeki bireylerin kan basıncı, kan lipit değerleri, boy uzunlukları ve vücut ağırlıkları ölçüldü. Mayıs 2002'de tamamlanan araştırmayla, Türk toplumundaki 30 yaş üstü bireylerde, 'koroner kalp hastalığı' risk faktörlerinin görülme sıklığı saptandı. Araştırmanın sonuçları kitaplaştırılarak üniversitelere ve sağlık kurumlarına gönderildi. Elde edilen bazı sonuçlar şöyle:

 • Kalp hastalığı sıklığı, yaşa paralel olarak artış gösteriyor.
 • Aynı yaş grubundaki kadın ve erkekler arasında kalp hastalığı açısından önemli bir farklılık yok. Erkeklerde kalp hastası sayısı yüzde 23'lük oranla en fazla 80 ve üstü yaş grubunda. Kadınlarda ise en fazla kalp hastası yüzde 21'le 70-79 yaş grubunda. İki cins için de en düşük sayı, yüzde 2'lik oranla 30-39 yaş grubunda çıktı.
 • Toplum genelinde hipertansiyon görülme sıklığı yüzde 21. Oran erkeklerde yüzde 19, kadınlarda yüzde 22.
 • Şehirleşme hipertansiyon görülme sıklığını artırıyor. Şehir merkezlerinde hipertansiyonlu oranı yüzde 23, kırsal kesimde yüzde 19. Bu fark kadınlar arasında daha belirginleşiyor: Kırsalda yüzde 41, şehirde yüzde 58.
  Beslenmede en bilgili il
 • Türkiye'de, toplumun yüzde 96'sı düzenli spor yapmıyor. Düzenli spor yapanların oranı yüzde 3.
 • Rahatsızlığı nedeniyle diyet uygulayanların oranı yüzde 28.
 • Şehirde yaşayanların beslenme bilgisi kırsaldakilerden yüksek. Kırsalda yaşayanlarda diyet uygulayanların oranı ise şehirdekilerden fazla.
 • Beslenme bilgisi olanların illere göre dağılımı incelendiğinde, en yüksek oran yüzde 44 ile Muğla'da, en düşük oran ise yüzde 8.7 ile İçel'de.
  Diyabet ve hipertansiyon
 • 100 kişiden 10'u sürekli ilaç kullanıyor. İlaçların çoğunluğu hipertansiyon ve diyabet ilaçları.
 • Şişmanlık, hipertansiyon riskini artıran bir faktör.
 • Diyabetlilerin aynı zamanda hipertansiyon hastalığına yakalanma ihtimali yüksek. Diyabetlilerin yüzde 39'u hipertansiyon hastası.